links Marcel Vaneker Projectcoördinator techniek Waerdenborch, rechts Maarten Scholten Projectcoördinator Sterk techniekonderwijs Twente (Rijssen-Holten) en CSG Reggesteyn.
links Marcel Vaneker Projectcoördinator techniek Waerdenborch, rechts Maarten Scholten Projectcoördinator Sterk techniekonderwijs Twente (Rijssen-Holten) en CSG Reggesteyn. (Foto: )

Kick-off Sterk Techniekonderwijs Rijssen-Holten

Rijssen - Rijssen-Holten is één van de vijf subregio’s die samenwerken onder de subsidievlag van Sterk Techniek Onderwijs Twente. Op donderdag 5 maart hielden SG De Waerdenborch, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en CSG Reggesteyn in Rijssen de kick off van Sterk Techniek Onderwijs Rijssen-Holten. De opkomst was hoog en divers. 

Gerard Rutterkamp is directeur van CSG Reggesteyn en regioleider voor de subregio Rijssen-Holten. Als inleider verwoordde hij het enthousiasme voor de volle aula als volgt: “In de voorbereiding hebben we veel overlegd, nu gaan we....aan de slag!”


Tijdens de kick off van Sterk Techniek Onderwijs Rijssen-Holten was de wil om de komende jaren stevig samen te werken voelbaar. Onder andere weerspiegeld door de hoge opkomst van vmbo-scholen, basisscholen, vo-scholen, technische bedrijven, ROC van Twente, opleidingsbedrijven en gemeenten. Overigens, de subregio Rijssen-Holten ís al langere tijd zeer actief met de ontwikkeling van techniekactiviteiten. De samenwerking met de diverse bedrijfsscholen in deze subregio is hecht en stevig verankerd. Deze subsidie geeft daar de komende vier jaar nog eens een stevige boost aan, van basisschool tot in het bedrijfsleven.

Ludiek netwerken

Speels sluitstuk van de inleiding van Gerard Rutterkamp was zijn oproep aan alle aanwezigen om letterlijk te gaan netwerken. Immers, de verbinding zoeken met alle betrokken partijen is dé sleutel om Sterk Techniek Onderwijs Rijssen-Holten tot een succes te maken. Hoe? Aan alle deelnemers was bij binnenkomst een bolletje wol uitgereikt, met daarin een stuiterbal. Naar believen gooiden zij dit bolletje wol van zich af de aula in, met uiteraard het uiteinde van de draad stevig in de hand. Wie wilde, kon dit opvangen. Al snel ontstond er een prachtig spinnenweb, als symbool van de bereidheid tot netwerken, en dus verbinden. En wie de meeste stuiterballen ving verdiende het predicaat van “meest flexibele netwerker”.

Workshops

Vervolgens kozen de deelnemers uit vier workshops: twee onderwijs- en twee bedrijfsgericht. Een mooie kans voor deelnemers om direct specifiek in te gaan op relevante zaken. Zoals de ontwikkelingen vanuit Sterk Techniek Onderwijs voor de PO-scholen en een kennismaking met de drie techniekprofielen waar alles om draait: Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie en Bouwen, Wonen & Interieur. Ook gaf Arjan Hakkert, directeur vmbo van De Waerdenborch, in een workshop uitleg over de verschillende manieren van samenwerking met het bedrijfsleven binnen dit project, waaronder cofinanciering.

Aan de slag!

Na de workshops volgde de netwerkborrel. Geïnspireerd door de kick off werd hier druk overlegd en contacten gelegd of verstevigd tussen onderwijs, bedrijven en overige partners. Samen zetten zij de schouders onderSterk Techniek Onderwijs subregio Rijssen-Holten. Inderdaad, nu gaan we aan de slag! Een actieve houding die in Rijssen-Holten al sowieso stevig verankerd zit in het dna...

Ambitieuze doelen

De subsidie voor de hele regio Twente is bedoeld om drie doelen te realiseren: verhoging van in- en stroom van leerlingen techn(olog)isch vmbo, het versterken van de kwaliteit van het techn(olog)isch vmbo én het verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van instructeurs en docenten in het technisch onderwijs. Daarbinnen streeft de subregio Rijssen-Holten ook naar de realisatie van vier ‘eigen’ doelen: een LOB-techniekcarrousel, een doorgaande technologie-leerling PO-VO, de ontwikkeling van een regionaal keuzevak techniek en het ontwikkelen van een digitaal LOB-platform.

Achtergrond

Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van techniek en technologie. Tegelijkertijd daalt de instroom van leerlingen techniek, ook in het vmbo. Om dit tij te keren ontvangen 19 samenwerkende vmbo’s in Twente in totaal 19 miljoen euro voor de periode 2020 – 2023. Deze ondersteuning komt vanuit het landelijke programma Sterk Techniek Onderwijs vmbo. Deze samenwerkende Twentse vmbo’s zijn verdeeld over 5 subregio’s. De subregio Rijssen-Holten is er daar één van. Specifiek binnen deze regio gaan CSG Reggesteyn, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en De Waerdenborch aan de slag met tal van activiteiten. Namens Reggesteyn zal dit worden gedaan door Maarten Scholten, hij is naast projectcoördinator techniek bij Reggesteyn ook de projectcoördinator voor de subregio Rijssen-Holten. De Waerdenborch wordt vertegenwoordigd door Marcel Vaneker, hij is projectcoördinator techniek bij De Waerdenborch. Maarten en Marcel zullen binnen de regio gezamenlijk optrekken en zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende projecten en bedrijven. Bij enkele projecten haakt ook Pius X College aan. De kern is dat er stevig wordt samengewerkt in de driehoek onderwijs/technische bedrijven/opleidingsbedrijven. Onder de laatste groep vallen bijvoorbeeld Bouwgilde Vakademy, REMO en OT&L. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden