Foto: Maartje Brockbernd

Opbrengst collecte Hersenstichting

In de gemeente Rijssen-Holten vond van 27 januari tot en met 1 februari de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft bijna € 7.000 opgeleverd.

Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Collectant gemist? Een gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.

www.hersenstichting.nl


Meer berichten