Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

Vervolging

In de week van 10 tot en met 15 februari is er in Rijssen-Holten gecollecteerd voor Open Doors. Ruim zestig collectanten hebben meegeholpen. Zij hebben wind, kou en regen getrotseerd om geld op te halen voor het werk van Open Doors. De collecte heeft in totaal € 4.417 opgebracht. Een geweldige opbrengst! Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, als collectant of als gever.

Open Doors gebruikt de opbrengst om christenen die vervolgd of verdrukt worden te steunen. Dat gebeurt onder meer door Bijbels en christelijke lectuur te verspreiden in landen waarin dat verboden is. Maar ook door vervolgde christenen trainingen te geven over het omgaan met vervolging en verdrukking. In Nederland kunnen wij ons nauwelijks voorstellen wat vervolging inhoudt en hoe actueel en reëel het is. Toch verschijnt er regelmatig een nieuwsbericht over christenvervolging. Afgelopen week was nog in het nieuws dat in Burkina Faso in een kerk 24 christenen werden vermoord door jihadisten. Drie christenen werden ontvoerd, en de kerk in brand gestoken. Burkina Faso stond dit jaar voor het eerst in de Ranglijst Christenvervolging. Ook in veel andere Afrikaanse landen neemt de vervolging van christenen de laatste jaren enorm toe.

In het meest recente Open Doors magazine schreef Jurgen ten Brinke over de Ranglijst Christenvervolging. Ten Brinke is voorganger van Hoop voor Noord, een multiculturele gemeente in Amsterdam. Hij stelt de indringende vraag: hoe dichtbij laat u vervolging komen? Hij merkt in Amsterdam dat mensen die vanuit een andere godsdienst tot geloof in Jezus Christus komen vervolgens in eigen kring te maken krijgen met discriminatie, bedreiging en geweld. Verstoten door familie, en met de dood bedreigd. Ook zijn er in zijn kerk verschillende dreigementen en een bommelding binnengekomen, omdat er mensen met een moslimachtergrond werden gedoopt. Hij schrijft dat het ons niet hoeft te verbazen omdat Jezus Christus het al heeft aangekondigd: “Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen” (Joh. 15:20). Ten Brinke: “Begrijp me goed, we hoeven vervolging niet te zoeken. Maar we moeten ons ook niet uit het veld laten slaan als het dichterbij komt. Vervolging hoort erbij. Sterker nog, we hebben er altijd al mee te maken, omdat het om broeders en zusters gaat die tot hetzelfde Lichaam van Christus behoren, en “wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee” (1 Korintiërs 12:26). Ook in die zin hoeven we vervolging dus niet te zoeken. Het is er. De vraag is: ervaren we dat zo? Hoe dichtbij laat u vervolging komen?” Hij sluit af met een oproep die ik hier ook graag doorgeef: “Open uw oren en hart voor wie vervolgd worden… Laat vervolging dichterbij komen. Laat de ervaring van vervolgde christenen je richten op de kern van het evangelie. Het levert een leven dichter bij God op.”

Jan Noeverman doet in april 2020 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. Hij schrijft over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea. 

Meer berichten