Nieuw bestuurder Verion

Enter - Esther van der Schee volgt Wim van Ginkel per 1 juni op als directeur-bestuurder van Verion, Christelijk Onderwijs Wierden-Enter.

Op dit moment is Esther van der Schee werkzaam bij SCO-T, een collega schoolbestuur in Vriezenveen. Ze heeft in de afgelopen 25 jaar in verschillende onderwijsfuncties gewerkt; als leerkracht, intern begeleider, directeur en de laatste 6,5 jaar als meerscholen directeur.

De huidige directeur-bestuurder, Wim van Ginkel, heeft te kennen gegeven dat hij per 1 augustus van zijn pensioen wil gaan genieten.

Het bestuur van Verion heeft er alle vertrouwen in dat zij met de benoeming van Esther van der Schee een waardige opvolger heeft gevonden voor Wim van Ginkel.

Meer berichten