Gemeenten gaan voor groen

Nijverdal - Enschede, Hellendoorn en Oldenzaal zijn tijdens een inspiratiebijeenkomst 'Gemeenten gaan voor groen' in Heino door gedeputeerde Ten Bolscher bekend gemaakt als eerste partnergemeenten Groene schoolpleinen. Als partnergemeente Groene Schoolpleinen gaan deze gemeenten samen met de provincie aan de slag met groene, gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen hun gemeente.

'Een groen schoolplein heeft een positief effect op de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Er zijn minder ruzies, meer uitdagingen en meer educatieve mogelijkheden', benadrukt gedeputeerde Ten Bolscher. De provincie heeft als doelstelling dat alle Overijsselse schoolpleinen in 2025 groen zijn. Voor scholen is er nog de mogelijkheid subsidie voor een groen plein aan te vragen. In 2019 hebben 80 scholen dit gedaan.

Meer partnergemeenten

Provincie Overijssel wil graag met meer partnergemeenten aan de slag om de doelstelling van groene schoolpleinen te bereiken. Een partnergemeente draagt bij aan gemeentelijke opgaven rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, onderwijs, welzijn en gezondheid. Een groen schoolplein is beleidsveld-overstijgend en op meerdere vlakken dus een kans voor een gemeente. Meer informatie vind u op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl.

'Groene schoolpleinen Overijssel' is een project van Natuur voor elkaar; samen met vele partners werken we aan het Beleven, Benutten en Beschermen van ons groen. Groene Schoolpleinen Overijssel is een project van provincie Overijssel, IVN, Natuur en Milieu Overijssel en Springzaad.

Meer berichten