Rijssen – Het oorlogsmonument bij de Oude Begraafplaats aan de Lentfersweg die ook in de Bevrijdingsroute is opgenomen, evenals de oorlogsgraven op de begraafplaats.
Rijssen – Het oorlogsmonument bij de Oude Begraafplaats aan de Lentfersweg die ook in de Bevrijdingsroute is opgenomen, evenals de oorlogsgraven op de begraafplaats. (Foto: Jan Joost)

Bevrijdingsroute voor het onderwijs

De voorbereidingen voor de stadswandelingen rond 75 jaar Bevrijding zijn in volle gang. De stadswandelingen waren het afgelopen jaar zeer in trek bij het publiek, maar voor het kroonjaar 2020 moet het Stadsgidsengilde van het Rijssens Museum alle zeilen bijzetten.

Door Rijssens Museum

RIJSSEN – "En zelfs meer dan dat," zegt coördinator Seino Baan. "Om aan de extra vraag vanuit het basisonderwijs te kunnen voldoen zijn we naarstig op zoek gegaan naar nog méér stadsgidsen en die hebben we gevonden."

"Extra mensen om basisschooljeugd door de Rijssense binnenstad te kunnen leiden liggen niet voor het oprapen," volgens Baan. "Daarom zijn we ook heel blij dat we, naast onze vaste stadsgidsen, ook nog eens een tiental mensen zo ver hebben kunnen krijgen om ons bij te staan. Zo hopen we de meer dan 40 basisschoolgroepen een onvergetelijke Bevrijdingsroute te kunnen aanbieden."

De stadsgidsen staan tijdens de Bevrijdingswandeling stil bij verschillende plaatsen en gebouwen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog iets plaatsgegrepen heeft. De Bevrijdingswandeling start bij Schildkerk. Er wordt stilgestaan bij de ramp met de V1 die neerstortte op de woonhuizen van de Huttenwal. Ook wordt verteld over bombardementen die op Rijssen hebben plaatsgevonden. De informatie van de stadsgidsen bevat ook anekdotes over markante Rijssenaren in de oorlog.

Deze Bevrijdingsroute voert langs de dieptepunten en de drama's van de vijf oorlogsjaren in Rijssen. Maar wordt de herinnering levend gehouden aan plaatsgenoten die sneuvelden buiten Rijssen. Ook wordt stilgestaan bij de meer dan honderd joodse stadgenoten die nooit naar Rijssen terugkeerden.
De Bevrijdingsroute beslaat een kleine 4 kilometer en leidt de deelnemers door en rond het centrum van Rijssen. "We doen ook de Oude Begraafplaats aan. Er is uitleg van de symboliek op het oorlogsmonument en we bezoeken de oorlogsgraven op de begraafplaats. Onderweg komen we woonhuizen tegen waar joodse plaatsgenoten woonden," legt Baan uit.

Voor de scholen is een verkorte versie van de Bevrijdingsroute gemaakt. De Werkgroep Educatie van het Rijssens Museum zorgde voor een speciale voorbereidingslesbrief die de leerkrachten eventueel kunnen gebruiken. "We werken nauw samen met de cultuurcoördinatoren van de scholen en combinatiefunctionaris Kristina Odenhamn. Zo'n planning kost veel tijd, maar we zijn een mooi eind op weg."

Alleen Bevrijdingsroute

De gewone stadswandeling door het centrum van Rijssen wordt dus dit voorjaar niét aangeboden. De Bevrijdingsroute wordt vanaf 24 maart zowel op dinsdagavond als zaterdagmiddag gelopen. Dinsdagavond start de route om 18.30 uur en zaterdagmiddag om 14.00 uur bij Brasserie-Uit. Daar is een korte uitleg onder het genot van een kop koffie of thee. Deelnemers worden 10 minuten van tevoren verwacht. De Bevrijdingsroute kost 5 euro per persoon, daar zit de koffie bij in. Het deelnamebedrag kan bij de stadsgids worden voldaan. Aanmelden kan alleen via de website van het Rijssens Museum.

 

De gewone stadswandelingen door het centrum van Rijssen worden dit voorjaar niet aangeboden. Vanaf 24 maart kan de Bevrijdingswandeling worden gelopen op dinsdagavond, starten om 18.30 uur bij Brasserie-Uit en zaterdagmiddag starten om 14.00 uur bij Brasserie-Uit. De stadsgidsen vragen u om 10 minuten tevoren aanwezig te zijn.

 

Aanmelden

Aanmelden voor een Bevrijdingswandeling kan alleen via de website van het
Rijssens Museum
www.rijssensmuseum.nl/stadswandelingen
Vragen? Mail naar stadswandelingen@rijssenmuseum.nl

Meer berichten