Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

Bevrijding

De Muskathlon in Zuid-Korea vindt plaats van 24 april tot en met 2 mei. Nederland viert op dat moment 75 jaar bevrijding. In mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. In datzelfde jaar werd ook Korea door geallieerden bevrijd van Japanse bezetters.

Direct daarna besloten de Sovjetunie en de Verenigde Staten het land tijdelijk te splitsen. Het noordelijk deel werd onder bewind van de Sovjetunie gebracht en communistisch ingericht; het zuidelijk deel onder bewind van de Verenigde Staten kapitalistisch. Hereniging van het land mislukte echter en in 1948 werd de splitsing definitief. Noord-Korea werd een zelfstandige staat onder de naam Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK). In de jaren daarna ontpopte Kim Il-Sung zich tot een dictatoriale leider. Geleidelijk aan slaagde hij erin de Noord-Koreanen volledig afhankelijk van hem te maken. Zozeer zelfs dat hij zich als godheid liet vereren en blinde gehoorzaamheid van alle landgenoten vroeg. Hoewel hij in 1994 overleed, wordt hij nog altijd vereerd als de “Grote Leider”. Ook is hij officieel, volgens de grondwet, de Eeuwige President van het land. Zijn zoon Kim Jong-Il en de huidige heerser Kim Jong-Un, zijn kleinzoon, zetten de traditie van persoonsverheerlijking voort. Hebben de afgelopen 75 jaar de Noord-Koreanen nu werkelijk vrijheid gebracht?

Ook in Nederland herinnert de viering van de bevrijding van ons land aan de gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden. Vorige week bood premier Rutte bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam voor het eerst excuses aan voor de houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van de Jodenvervolging in ons land. Hij erkende dat Nederlandse overheidsfunctionarissen in de oorlog te weinig hebben gedaan om de Joden in ons land te beschermen en te vaak deden wat de Duitse bezetters van hen vroegen. Ik las in verschillende artikelen dat veel Nederlanders graag vasthouden aan het – onterechte - beeld dat er in ons land veel verzet was tegen de Duitse overheersing. De geschiedenis leert iets anders. Blijkbaar zijn wij als mensen nauwelijks in staat om tegen kwaad en uitsluiting van groepen mensen op te staan. Het is gemakkelijker om met de stroom mee te gaan dan om ertegen in te gaan.

Als ik dat goed tot mij laat doordringen, besef ik hoe bijzonder het is dat er nog altijd christenen in Noord-Korea zijn. Zij hebben de moed en kracht tegen het heersende regime in te gaan, maar zonder revolutie of geweld. Deze christenen bidden niet om bevrijd te worden van het regime van Kim Jong-Un. Zij bidden dat Kim Jong-Un Jezus Christus mag leren kennen. Zo brengen zij Jezus’ woorden uit de Bergrede in Matth. 5:44 in de praktijk: “Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen”. Is dat geen bevrijdende liefde?

Jan Noeverman doet in april 2020 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea.

Meer berichten