Koninklijke onderscheiding Jannes van de Willige

Rijssen - Jannes van de Willige (70 jaar) heeft zaterdag 18 januari een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg deze tijdens zijn afscheidsreceptie in Sion, vanwege het kerkenwerk dat hij jarenlang heeft gedaan voor de Hervormde Gemeente Rijssen.

Vanaf 1976 bekleedde hij er de volgende functies:
1976-1986 secretaris Jeugdraad
1986-1994 secretaris Notabelen
1994-1996 penningmeester Kerkvoogdij
1996-2008 ouderling-kerkrentmeester
2008-2010 diverse vrijwilligersactiviteiten, o.a. Actie Kerkbalans
2010-2018 ouderling-kerkrentmeester
2018-2020 voorzitter Moderamen College van Kerkrentmeesters

Naast zijn jarenlange deskundige en trouwe inzet voor de kerkelijke gemeente van Hervormd Rijssen, is de heer Van de Willige sinds 2010 projectleider en vrijwilliger bij Erfgoed Rijssen-Holten. Behalve de zorg voor fondsenwerving is hij hier actief betrokken bij de digitalisering van (oud) beeldmateriaal van Rijssen en Holten, zodat dit voor iedereen toegankelijk is. Met deze vrijwilligerstaak gaat de heer Van de Willige door, maar na 44 jaar kerkenwerk draagt hij het stokje over aan de jongere generaties.

Koninklijke onderscheiding
Voor al zijn vrijwilligersactiviteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Van de Willige te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland reikte hem de daarbij horende
versierselen uit.

Meer berichten