Christiaan Laurens (links) en Herman Klein Velderman maken zich zorgen om de grote hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk.
Christiaan Laurens (links) en Herman Klein Velderman maken zich zorgen om de grote hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk. (Foto: )

Alleen nog folders als je dat echt wilt

Alleen reclamefolders in de brievenbus als je zelf duidelijk aangeeft dat je ze wilt ontvangen. Als het aan Herman Klein Velderman van D66 en Christiaan Laurens van ChristeUnie ligt, gaat dit principe in 2021 van start in de gemeente Rijssen Holten.

Door Leo Polhuys

RIJSSEN/ HOLTEN - De ChristenUnie diende met steun van D66 onlangs een motie in waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt gevraagd met een voorstel te komen om de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk te verminderen. Naar verwachting komt het College na de zomervakantie met een plan. De vermindering van de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt onderdeel van een grote campagne gericht op betere afvalscheiding met als doel vermindering van restafval. Momenteel produceren de inwoners van onze gemeente 130 kilo restafval per persoon per jaar. Dat moet naar de landelijke norm van 100 kilo in 2020 en uiteindelijk naar 50 kilo in 2030. Op dit moment zit er nog relatief veel oud papier en GFT bij het restafval. De motie werd, op twee stemmen na, raadsbreed aangenomen.

Het voorstel van de Holtenaren houdt een omdraaiing in van het principe van de Ja/ Nee-sticker. "In de huidige situatie ontvang je, als je geen sticker op de brievenbus hebt, huis-aan-huisbladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk. In de nieuwe situatie ontvang je, als je geen sticker op je brievenbus hebt, wel huis-aan-huisbladen zoals het Rijssen-Holtens Nieuwsblad maar geen folders meer. In de nieuwe situatie kun je ook kiezen voor een Ja/ Ja-sticker, dan ontvang je zowel de folders als de kranten.''

Ja/ Ja-stickers zijn al gangbaar in een aantal plaatsen, waaronder Amsterdam. Volgens Laurens heeft het nieuwe systeem daar al tot een aanzienlijke reductie van papierafval geleid. ''Dat willen we in Rijssen-Holten ook. Er verdwijnt heel veel foldermateriaal ongelezen bij het oud papier, soms met plastic er nog omheen. Folders kunnen eenvoudig, bijvoorbeeld via een app, digitaal ontvangen worden. Natuurlijk zijn er mensen die folders willen blijven ontvangen, zoals ouderen, die niet altijd even digitaal zijn. Dat kan met de Ja/Ja-sticker. Het nieuwe systeem gaat uit van een bewuste keuze.''

De Ja/ ja-stickers kunnen te zijner tijd worden afgehaald op centrale punten, zoals het gemeentehuis, Kulturhus of winkels.

Huis-aan-huisbladen

Klein Velderman en Laurens zeggen uitdrukkelijk dat huis-aan-huisbladen worden ontzien. ''Zij zijn voor de inwoners van onze gemeente een belangrijke informatiebron en voor verenigingen een interessant medium om informatie door te geven. Wij denken dat huis-aan-huisbladen juist versterkt worden wanneer een deel van het ongeadresseerde reclamedrukwerk, dat nu nog in de folders verspreid wordt, in de vorm van advertenties naar de weekbladen gaan. We moeten wel voorkomen dat deze bladen alleen maar uit advertenties bestaan.''

Meer berichten