Rijssen - De bergruimte in de kelder van havezate de Oosterhof krijgt een nieuwe bestemming als archeologieafdeling.
Rijssen - De bergruimte in de kelder van havezate de Oosterhof krijgt een nieuwe bestemming als archeologieafdeling. (Foto: Jan Joost )
Rijssens Museum

Uitbreiding expositieruimte Oosterhof

RIJSSEN – De ruimte voor de vaste expositie in het Rijssens Museum wordt intern flink uitgebreid. De reorganisatiewerkzaamheden zijn zelfs tijdens de laatste weken van het oude jaar gewoon doorgegaan.

Rijssens Museum

Het Rijssens Museum en het Internationaal Brandweermuseum kampen al geruime tijd met nijpend ruimtegebrek. "Voor het brandweermuseum bereiden we een grote update voor. Daarvoor hebben we de professionals van Museummakers in de arm genomen. Er wordt gewerkt aan een projectplan waarmee we de boer op moeten om aan fondsen te komen," zegt Gerrit Dannenberg van de Rijssense Musea. "Er is flink wat geld nodig om het brandweermuseum voor de toekomst ook aantrekkelijk te houden. Door de grote inzet van onze mensen hebben we dit jaar weer 12000 bezoekers gehaald en dat zijn hele mooie getallen voor een plaatselijk museum. Maar dat haal je alleen door de combinatie van een brandweermuseum en historisch museum."

Intern

De afgelopen weken is een begin gemaakt met het maken van meer ruimte in zowel het Tweede Bouwhuis als in het kasteel. "Gebouwen bijplaatsen is nu eenmaal ondenkbaar. Daarom moeten we heel creatief omgaan met de beschikbare ruimte intern," zegt Dannenberg. "In 'n Koffiehook zijn veel presentaties met veel publiek. De binnenwanden zijn door onze mensen van de Technische Dienst mobiel gemaakt en de bergruimte onder te trap is tot een minimum teruggebracht door de achterwand terug te plaatsen."

Het streven is om de museale ruimten in het kasteel zo goed mogelijk te benutten. "Daarom hebben we besloten om de depotruimtes zo veel mogelijk te gebruiken als publieksruimte waar wat te beleven is. Daarom hebben we depotruimte buitenshuis nodig, want we hebben grote behoefte aan permanente opslagruimte voor kostbare museale zaken en dat valt niet mee," aldus Dannenberg. "De afgelopen tijd hebben we onze depots nogal eens moeten verplaatsen en daar gaat heel veel energie en tijd in zitten. Dat trekt een grote wissel op onze vrijwilligersorganisatie en daarom willen we vaste opslagruimte waar we de museale zaken overzichtelijk en bijvend kunnen opslaan."

Ook in het kasteel wordt dezer dagen volop gewerkt. "De werkplekken van onze archiefmedewerkers worden verplaatst vanuit de grote werkruimte naar de kantoorruimtes ernaast. De vrijkomende ruimte is nu weer beschikbaar voor onze vaste collectie. Er is een nieuwe doorgang gemaakt in de wand naar de Achterkamer voor de stadshistorie, zodat de Achterkamer nu als het ware weer één geheel vormen met de ruimte daarachter. In de Achterkamer zijn we ook van plan om de Rijssense dichters en schrijvers een permanente plek te geven. Voor de wand over enkele bekende Rijssense huisartsen zoeken we een betere plek. We spelen met de gedachte om dat te combineren met de apothekers. En er wordt hard gewerkt om de bergkelder vrij te maken en bij de archeologiekelder aan te trekken, zodat de drie kelderafdelingen straks geheel voor het publiek toegankelijk zijn. We zijn van plan om daar voorzieningen te maken waar onder andere de schooljeugd praktisch bezig kan gaan met archeologie."

Rijssens Museum en IBR

Het Internationaal Brandweermuseum Rijssen (IBR) en het Rijssens Museum vallen onder het bestuur van de overkoepelende Stichting Rijssense Musea.

Het Rijssens Museum en het Internationaal Brandweermuseum Rijssen zijn gevestigd in kasteel de Oosterhof en de bijgebouwen op het landgoed aan de Kasteellaan 1B in Rijssen. Omdat het kasteel een monumentale status heeft, is het woekeren met de ruimte om een zo aantrekkelijk mogelijke vaste expositie voor het publiek neer te zetten in de beschikbare ruimtes.

Meer berichten