De Mayflower bereikt Amerika.
De Mayflower bereikt Amerika. (Foto: )
Wereldtijdpad

Feestjaar 2020

Voor wie van mooie getallen houdt is 'twintigtwintig' sowieso een feestje. Meer aandacht verdienen de feestelijkheden rond de bevrijding nu 75 jaar geleden. Maar er is meer. Als je door de geschiedenis loopt, langs het Wereldtijdpad van Rijssen naar Holten, ontdek je dat er veel meer te herdenken valt.

Door Floor Looy

Zo zou je stil kunnen staan bij de oorlog tussen Kampen en Zwolle. In 2020 is het 500 jaar geleden dat de 'Kampersteuren' en 'Blauwvingers' met elkaar op de vuist gingen. De reden? Het Kamper stadsbestuur had besloten tol op de Zuiderzee te gaan heffen. Over en weer werd er geroofd en gemoord. Of daar bij stil wordt gestaan? Er zijn gebeurtenissen die we liever maar vergeten.

Zeker is al wel dat het vertrek van de Pilgrim Fathers naar Amerika op diverse plaatsen in Europa en Amerika zal worden herdacht. We hebben het over een groep strenge Engelse protestanten, die een woonplaats zocht waar men vrij het geloof kon beoefenen en volgens zelf opgestelde regels kon leven. Aanvankelijk streken ze neer in Leiden, maar op 6 september 1620 voer een deel van hen met de Mayflower de Atlantische oceaan over.

Of komend jaar ook wordt gevierd dat de Spanjaarden driehonderd jaar geleden Texas veroverden, is nog niet zeker. Ook is niet duidelijk of er een feestje komt om te vieren dat 250 jaar geleden de Engelse chemicus Joseph Priestley bij toeval het gummetje uitvond. Mogelijk krijgt de 'annexatie' van Australië door ontdekkingsreiziger Cook voor de Engelse kroon in hetzelfde jaar (1770) wel de nodige aandacht.

Leiden heeft in 2020 nog een feestje te vieren. In 1820 stichtte koning Willem I daar het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, het huidige Naturalis. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat Freek Vonk, de bekendste medewerker van dat museum, zo'n historische gebeurtenis ongemerkt voorbij laat gaan. Ook in 1820 groef een boer op het eiland Milo een nu wereldberoemd Grieks beeld op: de Venus van Milo.

150 jaar geleden (1870) werd in ons land de doodstraf afgeschaft. De Rooms-katholieke kerk stelde in hetzelfde jaar vast dat de paus onfeilbaar is als hij ex cathedra spreekt (gezeten op de pauselijke stoel). De Duitse archeoloog Heinrich Schliemann had dat jaar andere dingen aan zijn hoofd: hij groef Troje op. Inderdaad, de stad van het mythische paard.

Nederland maakt in 1920 kennis met Mens erger je niet. In Rijssen komen de slagers in opstand tegen de burgemeester omdat die ze wil verplichten gebruik te maken van het gemeentelijk abattoir. En Lou Bandy heeft een tophit: We gaan naar Zandvoort. Hoe actueel nu komend jaar duizenden fans daar Max Verstappen willen zien racen.

Meer berichten