Rijssen - De Grotestraat in het stadshart van Rijssen waar Wim Vlogtman zijn jeugd doorbracht.
Rijssen - De Grotestraat in het stadshart van Rijssen waar Wim Vlogtman zijn jeugd doorbracht. (Foto: Erfgoed Rijssen-Holten )
Rijssens Museum

Kroniek over katholiek Rijssen

De bekende Rijssense geschiedschrijver Wim Vlogtman is een artikelenserie gestart in de Havezate Kroniek over de Rijssense rooms-katholieke gemeenschap.

Door Rijssens Museum

RIJSSEN - De stad Rijssen staat bekend als een gemeenschap met een hoogkerkelijk gehalte. Globaal genomen is tien procent van de bevolking onkerkelijk. Ruim 90 procent is aangesloten bij een van de plaatselijke kerken.

Van die 90 procent behoort ongeveer 10 procent bij de katholieke gemeenschap verenigd in de Dionysiusparochie met de kerk aan de Rozengaarde.

Over deze kleine geloofsgemeenschap, die beschikt over misschien wel de mooiste kerk van Rijssen, is in de loop der jaren niet veel geschreven.

Dat heeft Wim Vlogtman zich aangetrokken en daarom ging hij aan het werk om een goed beeld te geven van de Rijssense rooms-katholieke gemeenschap onder de titel Het rijke Roomse leven in Rijssen.

Grotestraat

Wim Vlogtman heeft ook op dit gebied enig recht van spreken, omdat hij een groot deel van zijn jonge jaren heeft gewoond in de Grotestraat, het gedeelte van Rijssen waar in vroeger tijden ook de meeste rooms-katholieken woonden.

Klensman

Vlogtman geeft een beschrijving van de buurt, de buren en hun gewoontes en tradities. Bekende namen als Koedijk (Wilm van de Krone), Spekhorst, Van Boxtel, Klensman en slager Lucassen komen voor het voetlicht.

Vlogtman vertelt over de tijd van weleer. Wie de nostalgische foto van de Grotestraat met de bekende winkels van weer bekijkt, is meteen weer terug in de tijd van toen.

Damme

Verder in de Havezate Kroniek een interessant verhaal van Jan Smalbrugge met als titel "Een grafzerk in Damme". Wat dat Vlaamse gedenkteken uit het dorp van Eekhouts Pastoor Poncke te maken heeft, legt Smalbrugge uit in zijn verhaal.

Conservator Jan van de Maat geeft een overzicht van kerknieuws uit het Weekblad voor Rijssen uit 1924. In een bijdrage van het Internationaal Brandweermuseum worden brandpreventie in China behandeld.

Dick Poortman vervolgt zijn verhalenserie over stadhuisbode Berend Eshuis. Wim Kreijkes verzorgt een verhaal over de bekende pepermunt die zijn muziekvereniging Wilhelmina altijd nog verspreidt.

Gerrit Kraa schrijft over een Rijssens huis elders in het land en de watersnood van 1926. Joop Voortman plaatste een artikel over verdwenen en wandelende veldnamen als Schrapert, Voorveld en Kruisesch. In de rubriek "Aandere tieden" figureren de gebroeders Wessels van de Haarstraat: Hendrik Wessels die het taxibedrijf runde en Getjan Wessels met de rijschool.

Seino Baan komt met een verhaal over de Bouwstraat. In de bijnamenrubriek gaat het over Lichtenberg-Ligtenberg en de Stoetns. In de rubriek De Bosjagers van Riessen komt de vroegere gemeenteveldwachter Hein aan bod én een komisch verhaal van onze eigen bosjaagr Ben Plomp.

Höare sniedn

In de dialectrubriek worden de begrippen "hoajasr" en "höare sniedn" behandeld. Stadsdichter Seino Baan wijst onze bestuurders op hun plicht goed te zorgen voor alles wat waardevol is.

Nieuwe Havezate Kroniek

De Havezate Kroniek is het historisch kwartaalblad van de Rijssense Musea. Wie de musea steunt met een donateurschap van minimaal 25 euro per jaar, krijgt het blad vier keer per jaar gratis toegestuurd. De Havezate Kroniek is op het museum verkrijgbaar en ook in de boekhandel, maar kost dan € 6,95.

Donateur

Wie dit jaar nog donateur wordt, krijgt het laatste nummer van de Havezate Kroniek gratis. Wie zelf eventueel ook een bijdrage wil schrijven, kan daarvoor contact opnemen met redactie via e-mailadres info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van: Kroniek.

Meer berichten