Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

God van generaties

Deze week vieren wij Kerstfeest: de geboorte en komst van Jezus Christus, de Zaligmaker. In Lukas lezen we dat een engel aan herders in het veld verschijnt. Hij zegt tegen de herders: “ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.”

Lukas vertelt dat de herders daarna overal bekendmaken wat hun over dit Kind verteld was. En toen de herders teruggingen verheerlijkten en loofden zij God om alles wat zij gehoord en gezien hadden. De herders houden de boodschap van Kerst dus niet voor zichzelf. Het belangrijkste in je leven wil je delen met je kinderen en vrienden, ja met iedereen.

In Noord-Korea kan dat niet. Ouders die Jezus Christus als Zaligmaker hebben leren kennen kunnen daarover niets aan hun kinderen vertellen. Iedereen is zo door het regime getraind dat zelfs kinderen bereid zijn hun ouders te verraden. Soms doen kinderen dat onbewust. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld doordat de juf of meester in de klas vraagt wie er thuis een zwart boekje heeft. Kinderen weten niet dat het om een Bijbel gaat en dat dit boekje verboden is. Op die manier verraden zij in hun onschuld hun ouders.

'God laat niet los wat Zijn hand begon'

Hoewel het christelijk geloof in Noord-Korea niet zomaar in het gezin gedeeld kan worden, blijkt uit verschillende verhalen dat de HEERE God toch door generaties heen werkt. Hae Woo -over wie ik twee weken geleden schreef- is daarvan een voorbeeld. Zij kwam pas op latere leeftijd tot geloof. Nadat zij van andere christenen het Onze Vader leerde, herinnerde zij zich dat haar moeder het ook wel eens had over een Vader in de hemel. Zo ontdekte zij dat haar moeder ook gelovig geweest moest zijn. Lee Joo-Chan, een Noord-Koreaanse vluchteling, is een ander voorbeeld. Lee Joo-Chan hoort eveneens op latere leeftijd in China het Evangelie en komt daar tot geloof. Pas daarna begint hij te begrijpen dat zijn vader en moeder ook christenen waren. Lee’s vader en moeder hielpen de armen, de zieken en de hongerigen. De familie was gewend om wat zij bezat te delen met anderen. Ook wist Lee wel dat zijn ouders ’s avonds en ‘s nachts in een klein zwart boekje lazen. Hoewel zijn ouders daarover niets vertelden, wist hij wel dat hij daarover niemand wat mocht vertellen. De woorden Bijbel, Jezus en God kende hij echter niet, totdat hij zelf tot geloof kwam. Zo werkt God ook in Noord-Korea door generaties heen. Dat is een geweldige bemoediging en belofte: God laat niet los wat Zijn hand begon en Hij zal ook in nieuwe generaties mensen in Hem laten geloven. Toch komt daardoor de vraag des te indringender naar mij toe wat ik werkelijk aan mijn kinderen en anderen over dit Kind van Kerst doorgeef. Ik wens u gezegende Kerstdagen!

Jan Noeverman doet in april 2020 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.

Meer berichten