Foto: Rijssens Museum. De omslag van het tweede boek van Vlogtman waarin hij de omgeving beschrijft van de jutefabrieken van Ter Horst.
Rijssens Museum

Rijssense boeken zeer populair

De uitgaven van het Rijssens Museum vallen in de smaak. De laatste jaren zijn verschillende boeken over de historie van de Reggestad uitgegeven bij Uitgeverij Rijssen en daarvan zijn inmiddels vele exemplaren over de toonbank gegaan. Ook de uitgaven van de schrijvers, verenigd in de zelfstandige stichting Historisch Oarfgood Riessen, verkopen uitstekend. Historisch Oarfgood Riessen staat onder leiding van oud-huisarts Jan Slofstra.

Rijssense Musea

RIJSSEN – Het opstellen van de landelijke historische canon met historische hoogtepunten van Nederland heeft een aanjaageffect gehad. In navolging daarvan ontstonden ook provinciale en regionale canons opgesteld en daarna de plaatselijke canons. In Rijssen ging in een werkgroep aan de slag met de plaatselijke canon, die niet meer dan 50 onderwerpen (vensters) mocht bevatten. Daardoor bleef veel materiaal ongebruikt liggen, wat de Rijssense werkgroep deed besluiten tot het uitbrengen van het boek Vensters op Rijssen. Dit lijvige boekwerk zag in 2013 het licht en enkele duizenden exemplaren gingen als warme broodjes over de toonbank.


Vlogtman

In de jaren daarna kwam de Rijssense schrijver Wim Vlogtman op het idee om een boek over de geschiedenis van Rijssen uit te brengen. Hij volgde daarbij een geheel eigen methode. Aan de hand van herinneringen aan personen, gebouwen, plaatsen en gebeurtenissen uit zijn jeugd, verrichtte hij historisch onderzoek. Hieruit ontstonden persoonlijk getinte historische terugblikken die zeer aangenaam zijn om te lezen.

Populair

Regelmatig publiceerde het kwartaalblad van het Rijssens Museum, de Havezate Kroniek, de verhalen van Vlogtman. Aanvullende informatie van lezers verwerkte Vlogtman in de verhalen voor het boek. In 2016 kwam Vlogtmans eerste titel uit: Op het Schild in Rijssen, herinneringen aan de jaren vijftig van de vorige eeuw. De eerste druk van dit boek was binnen enkele weken uitverkocht, zodat inderhaast nieuwe exemplaren moesten worden bijgedrukt. In 2018 kwam bij Uitgeverij Rijssens Museum Vlogtmans tweede boek uit: Leven in Rijssen, onder de rook van de schoorsteenpijpen van Ter Horst. Ook dit tweede boek was bijzonder in trek en beleefd intussen verschillende herdrukken. Beide boeken van Vlogtman zijn overigens nog volop te verkrijgen in de boekhandel en op het Rijssens Museum.

Vensters II

Intussen zaten de schrijvers van Historisch Oarfgood ook niet stil, want na het uitbrengen van Vensters op Rijssen, bleken er nóg een veelheid aan historische wetenswaardigheden te zijn die moeite van het vastleggen waard waren in een tweede deel. In 2017 werd Vensters op Rijssen deel II op een feestelijke bijeenkomst op het Rijssens Museum aangeboden aan
cultuurwethouder Ben Beens, terwijl de markante Rijssenaar Ab van de Ballo het boek op spectaculaire wijze "afschoot". Ook Vensters op Rijssen II werd goed ontvangen, wat ongetwijfeld te maken heeft dat kopers van het boek heel veel Rijssense verhalen krijgen voor een relatief laag bedrag in een kwaliteitsuitvoering. De jongste uitgave is een gids over Landgoed de Oosterhof, die vorig jaar het licht zag.

Meer berichten