Zo komt het nieuwe informatiecentrum bij de Canadese Begraafplaats er uit te zien. Foto: Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
Zo komt het nieuwe informatiecentrum bij de Canadese Begraafplaats er uit te zien. Foto: Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats (Foto: )

Forse uitbreiding informatiecentrum

Er is al een voorzichtige streefdatum voor de officiële opening: 8 april 2020, de dag dat Holten 75 jaar bevrijd is. Maar voor het zover kan zijn, moet er bij en in het informatiecentrum bij de Canadese Begraafplaats nog heel wat gebeuren.

door Tekst & PR Twente

HOLTEN – Inmiddels is de verbouw van het pand begonnen. "Het centrum wordt ruim anderhalf keer zo groot", vertellen voorzitter Albert Boode en pr-man Albert van de Maat. Het pand was 300 vierkante meter en krijgt er 175 vierkante meter bij. Kantoorruimte en keukentje worden naar het nieuw te bouwen gedeelte verplaatst. Binnen de oude muren wordt een belevingsruimte ingericht. In deze experience ruimte kunnen bezoekers zelf ontdekken door zelf handelingen te verrichten. Ook computerapparatuur en balie worden vernieuwd.

Het informatiecentrum staat er acht jaar en werd geïnitieerd door de Holtense vriendengroep De Afsluiters, waar zowel Van de Maat als Boode deel van uit maken. Het centrum werd in 2011 geopend en er bleek grote belangstelling voor. De eerstvolgende twaalf maanden werden maar liefst 35.000 bezoekers geregistreerd. "Dat zorgde voor een geweldige boost", vertellen de heren. De bezoekers bleven komen, elk jaar tussen de 28.000 en 30.000, met meer bezoekers tijdens de lustrumvieringen. "De groei is geen doel op zichzelf. Maar we krijgen wel steeds meer groepsbezoeken." Niet alleen groepen leerlingen, ook personeel van bedrijven, verenigingen, families weten het centrum te vinden: een bezoek aan de Canadese Begraafplaats maakt dan onderdeel uit van personeels- of familiedag.


De groepn werden tot nog toe ontvangen in dezelfde ruimte als de particuliere bezoekers en dat bleek nogal storend. "We ontvingen soms groepen buiten om de aanwezige bezoekers niet te storen", aldus Van de Maat. De uitbreiding is een facilitaire verbetering; groepen kunnen straks in een aparte ruimte ontvangen worden.

Het gebouw zit tot de verbouw rond is, dicht. Ook rondleidingen worden niet verzorgd. Boode: "Het infocentrum gaat open wanneer het kan. We zitten op schema, maar er kan wat tussen komen. En het is niet alleen de bouw, ook de inrichting, waaronder de nieuwe experience ruimte, vergt de nodige tijd. We willen alles voor 8 april rond hebben, en hopen dat het gebouw dan officieel geopend kan worden. Het kan overigens best zijn dat het daarvoor al in gebruik genomen wordt. Zo gauw het mogelijk is gaan we door met het uitdragen van onze missie om mensen bewust te maken dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn."

Meer berichten