Opbrengst Collecte Diabetes Fonds 2019 Holten

De jaarlijkse collecte van het Diabetes Fonds heeft in 2019 in Holten € 1886,54 opgebracht.

Het collecteteam bedankt iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen.

Meer berichten