Met het gele hesje is Noalynn van kinderopvang de Kindertuin, daarnaast wethouder Bert Tijhof en Refka uit groep 8 van de Johan Frisoschool.
Met het gele hesje is Noalynn van kinderopvang de Kindertuin, daarnaast wethouder Bert Tijhof en Refka uit groep 8 van de Johan Frisoschool. (Foto: )

Johan Frisoschool opent schoolbieb

De gemeente Rijssen-Holten heeft er sinds kort een vijfde schoolbibliotheek bij. Deze bevindt zich in de Johan Frisoschool in Rijssen. Wethouder Bert Tijhof heeft samen met Noalynn van kinderopvang De Kindertuin en Refka uit groep 8 de opening verricht tijdens een feestelijke bijeenkomst. "Het allergrootste doel is dat kinderen plezier krijgen in het lezen", vertelt Marga Schaafsma van de bibliotheek Rijssen-Holten.

RIJSSEN - "Hoe meer zij lezen, hoe beter het is voor hun ontwikkeling. Het lezen schiet er wel eens bij in, het aantal leesminuten is minder geworden. Dat moeten er weer meer worden. Met de Bibliotheek op school (dBos) is er een collectie boeken dichtbij, is er een plek om te lezen en zijn er activiteiten om het lezen te bevorderen. De school en de bibliotheek werken samen om dat te bereiken, we zetten samen de schouders eronder."

Leesconsulente Dirry vult aan: "Het is mooi dat je als school kunt laten zien hoe belangrijk lezen is. De rol van ouders is ontzettend groot en daarmee heel belangrijk. Als school en bibliotheek kun je wel het nodige doen, maar zonder de hulp van ouders bereik je niet het maximale."

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school en thuis.
"We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen", vertelt Marga. "dBos is een onderdeel van Kunst van Lezen, een landelijk project. Hierdoor hebben wij de beschikking over mooie materialen en onderzoeken die hiervoor van belang zijn. Met alleen de opening van een schoolbibliotheek ben je er niet, het is een proces dat het hele jaar doorgaat. De eerste stap is om te kijken wat er al is aan boeken in de school. In de loop der jaren gaan wij dat aanvullen: welke rubrieken zijn goed vertegenwoordigd en welke minder? Waar is vraag naar? Bij de start gaat een leesconsulente van de bibliotheek samen met de leerkracht kijken hoe zij lezen nog meer vorm kunnen geven in klas, we bieden hen ondersteuning. In het contract voor de schoolbibliotheek staat bijvoorbeeld ook dat de leerlingen elke dag vijftien minuten moeten vrij lezen in de klas. Dat gebeurt gelukkig op de meeste scholen al wel. Dankzij de schoolbibliotheek krijgen wij ook inzicht in welke boeken veel en weinig worden geleend. De kinderen krijgen een pas, zodat ze ook naar de bibliotheek in Rijssen kunnen komen, want we kunnen niet alles in de school kwijt."

De samenwerking tussen de basisschool, de kinderopvang en de bibliotheek is nieuw. "Het is belangrijk om heel vroeg met lezen te beginnen en dat het voorlezen traditie wordt. Als de ouders dat ritueel eenmaal hebben en de kinderen het leuk vinden, gaan zij er zelf om vragen", zegt Dirry. Marga: "Soms houden kinderen niet van lezen, maar voor elk kind is er een geschikt boek. Je moet gewoon even zoeken."

Dat de samenwerking tussen de school en de bibliotheek tot stand is gekomen is te danken aan de vorige (interim-)directeur die destijds de eerste stappen heeft gezet.
"Het sluit perfect aan bij ons huidige schoolplan, want taal is een van onze speerpunten", vertelt directeur Petra Brouwer. "Woordenschat is belangrijk: wij hebben hier op school een brede doelgroep en vinden van het belang dat er optimaal geleerd kan worden. Hierbij is taal belangrijk en de schoolbibliotheek past daar heel goed bij. Daarom zijn we heel trots en blij dat we dit nu hebben."
De school gaat zich meer richten op verbetering van taalonderwijs. "Dat doen we onder meer door aandacht van begrijpend lezen, maar ook door taal te integreren in andere vakgebieden, dat leidt ook tot minder versnippering in lesinhoud."

Naast de schoolbibliotheek is ook opening van het nieuwe leerplein gevierd. "Het meubilair, de kasten en de banken, zijn handmatig gemaakt door Jan van Losser en Mannes Scholman van onze technische dienst." Voor hun inzet zijn zij nog even in het zonnetje gezet.

De verwachtingen zijn hooggespannen.
"We maken een klein feestje van de opening van de schoolbibliotheek. Ik hoop dat we daarvan de vruchten gaan plukken. Onze twee taalcoördinatoren stellen een programma op en ouders verzorgen de uitleen. Als school hebben we graag een voorbeeldfunctie: wij willen leerlingen laten zien dat het normaal is om naar de bibliotheek te gaan."

Meer berichten