Op zaterdag 28 september houdt de stichting Jeruël open huis in het gerenoveerde pand.
Op zaterdag 28 september houdt de stichting Jeruël open huis in het gerenoveerde pand. (Foto: PR)

Jeruël: oude boodschap, nieuw jasje

RIJSSEN - Het gebouw van de interkerkelijke stichting Jeruël is grondig gerenoveerd. Wilfred Last, buurman en allround zzp'er, was uitvoerder van de renovatie en het schilderwerk; Stefan Roenhorst, jarenlange bewoner van deze locatie, zorgde voor de herbestrating en riolering.

Van Dam plaatste een goede installatie voor luchtkwaliteit in combinatie met koeling. Onze bezoekers blijven zo op de juiste temperatuur. De muren en de nieuwe vloerbedekking (geschonken door Solitas Stoffering) zijn rustgevend van kleur, des te meer vallen de Bijbelse taferelen op aan de wand.

Op zaterdag 28 september houdt de stichting open huis. We sluiten met onze feestelijke opening aan bij de burendag van Beleef Braakmanslanden. De boekenuitruilbibliotheek wordt dan ook opgestart. Kom langs voor een kop koffie met wat lekkers en/of een gesprek tussen 10.00 en 14.00 uur.

Missie

De stichting Jeruël wil een plaats zijn waar christenen elkaar rondom het Woord en over kerkmuren heen ontmoeten. Jezus bad voor éénheid van zijn volgelingen (Joh. 17:21). We brengen dat graag in praktijk.

Verder houden we ons bezig met vragen die het leven richting geven: 'Is er meer dan wat wij zien?', 'Wat is mijn passie en wat is een zinvol leven?', 'Wat is de toekomst van mens, dier en natuur?' De Bijbel is het fundament van ons geloof en geeft ons leven richting en antwoorden. We zien uit naar een nieuw seizoen, want het is de moeite waard wat er zoal te beluisteren valt.

Thema's

Jeruël heeft speciale aandacht voor Israël. We beschouwen het wereldgebeuren en Israël in het licht van de eindtijd. Diverse sprekers en activiteiten dragen de essentie uit dat de Bijbelse boodschap geschreven is met inkt van Joodse pennen. De belangrijkste Persoon die Israel heeft voortgebracht is onze Heere Jezus Christus.

Bij Jeruël bevragen we ook de christelijke traditie: spoort deze nog wel met de Bijbelse boodschap? Hebben we voldoende oog voor het onderhouden en bewaren van Gods schepping? God openbaart zijn grootheid en heerlijkheid in twee boeken: Zijn Schepping en Zijn Woord. We verwonderen ons over Gods grote werken in de natuur en aanbidden Hem voor Zijn genade in Jezus Christus. We verlangen er naar dat veel mensen het leven in Jezus leren kennen. We hebben een opwekking nodig, die mens en maatschappij zal veranderen. Bloei voor Rijssen, daar bidden we voor.

Activiteiten

Al meer dan 35 jaar is er op vrijdag om de week een bijbelkringavond. Wekelijks is er de gebedskring op maandagavond. De fundamentencursus van Eddie Bakker wordt de komende maanden afgerond, een Kesjer-cursus wordt opgestart. Gieneke Sneller (kenner oude talen) zal dit najaar met ons de Bijbelboeken Maleachi en Nahum behandelen.Start moederkringen rond opvoeding is op 4 september. Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een ontmoetingsmiddag rond een maaltijd om 13.30 uur.

Op 17 oktober staat een Israëlavond met Oscar Lohuis gepland. En natuurlijk is er de verkoop van Israëlproducten op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 15.00 uur.

Kijk voor meer informatie, een compleet overzicht van de missie en activiteiten opp de website van Jeruël

www.jeruelrijssen.nl

Meer berichten