Een afgeladen Koffiehook luistert en kijkt naar de beeldpresentatie van Joop Voortman over de vraag of Rijssen wel of geen echte Hanzestad is geweest.  (Foto: Rijssens Museum)
Een afgeladen Koffiehook luistert en kijkt naar de beeldpresentatie van Joop Voortman over de vraag of Rijssen wel of geen echte Hanzestad is geweest. (Foto: Rijssens Museum) (Foto: Rijssens Museum)

Is Rijssen wel een echte Hanzestad geweest?

door Rijssens Museum

In de nieuwe Havezate Kroniek staat deze keer een neerslag van de lezing door Joop Voortman over de prangende vraag of Rijssen wel of geen echte Hanzestad is geweest. Enkele maanden geleden hield Voortman zijn lezing ten overstaan van een afgeladen Koffiehook in het brandweermuseum. Hij kwam tot een verrassende conclusie die nu zwart op wit staat in het historisch kwartaalblad van de Rijssense Musea.

RIJSSEN - De nieuwste Havezate Kroniek valt deze week op de mat bij de donateurs van de Rijssense Musea en ligt ook in de boekhandel. Het zomernummer biedt weer een keur aan lezenswaardige verhalen over de Rijssense geschiedenis en de Rijssenaren. Zo brengt Wim Vlogtman het verhaal van Janna Smit, dienstbode bij de familie Ter Horst. Oud-stadsarchivaris Jaap Riemens besluit zijn verhalenserie over Slettenhaar en de Gloer met een laatste verhaal.

Jan Smalbrugge voltooit zijn tweeluik over de achtergronden van het stadszegel van Rijssen met daarin de bekende tak die ook in het stadswapen te zien is. Het stadszegel maakte een interessante ontwikkeling door. Smalbrugge komt tot een opmerkelijke conclusie over de stadszegels van de twee oudste steden van Twente. Hij besluit zijn artikelenreeks met de veelzeggende opmerking dat je niet alles moet geloven wat in de boeken staat.

Oud-brandweerman Henk van den Noort schetst de ontwikkeling van de Bescherming Bevolking (BB) als zelfstandige organisatie totdat de taken uiteindelijk bij de reguliere brandweer zijn ondergebracht. In het brandweermuseum zijn bijbehorende voorwerpen nog altijd te zien. Dick Poortman vertelt over stadhuisbode Berend Eshuis die op 7 augustus 1816 werd geboren in het Wheme-steegje dat liep van de pastorie (nu Pand 11) naar de Schildkerk.

Wim Kreijkes komt met een nieuwe anekdote uit het rijke verleden van Muziekvereniging Wilhelmina. Gerrit Kraa schrijft een recensie over het boek De goede zoon van Rob van Essen, waarin ook Rijssen met naam en toenaam wordt genoemd. Joop Voortman vertelt over geheimzinnige wagensporen op de hoogtekaarten van de omgeving rond de Friezenberg.

Gemeentegids
Verder een verhaal over bijzonderheden uit een oude gemeentegids uit 1962. Daarin figureert onder meer een destijds bekende winkelier met de reclameslogan: De zaak van vertrouwen. Dinant Brinks vervolgt zijn serie over Rijssen uit de historische VVV-brochure 'Stad in de lusthof der edelen'.

Albert Wessels
In de serie over bijnamen passeren bekende namen als Groot-Jan en Klean-Jan, maar ook de bekende kapper uit vroeger dagen Mans van Van Daaln. Een prachtig verhaal vertelt bosjaagr Ben Plomp over de wonderlijke gang van zaken rond een groot schilderij van kunstschilder Albert Wessels. In de dialectrubriek worden de uitdrukkingen watjekou en noffeln uitgelegd.

Tenslotte is een verslag opgenomen van het afscheid van enkele vrijwilligers van het eerste uur en het uitstapje van de vrijwilligers dat dit jaar naar Leeuwarden leidde. De nieuwe Werkgroep Archeologie onder leiding van Koos van der Burgh stelt zich voor.

Meer berichten