In 1943 werd de bronzen klok uit de toren van de rooms-katholieke Dionysiuskerk gehaald omdat de Duitsers het metaal nodig hadden voor de oorlogsindustrie.  (Foto:  Erfgoed Rijssen-Holten)
In 1943 werd de bronzen klok uit de toren van de rooms-katholieke Dionysiuskerk gehaald omdat de Duitsers het metaal nodig hadden voor de oorlogsindustrie. (Foto: Erfgoed Rijssen-Holten) ( )

Maak een kunstwerk over 75 jaar bevrijding en vrede

door Rijssens Museum

Maak een kunstwerk over 75 jaar vrijheid en geef dat door aan het Rijssens Museum. Dat geldt zowel voor volwassenen als jongeren. Als alle plannen doorgaan, wordt de eerste helft van volgend jaar bij het Rijssens Museum breed uitgepakt in het kroonjaar waarin 75 jaar bevrijding en vrede wordt herdacht. De museumwerkgroep die de wisselexposities regelt is al geruime tijd aan het nadenken hoe dit allemaal gestalte moet krijgen.

RIJSSEN - De schrijvers van de Stichting Historisch Oarfgood Riessen, de zelfstandige werkmaatschappij van het Rijssens Museum, zijn al bezig met het opzetten van een zogenaamd bevrijdingsmagazine. Daarin komen nog niet gepubliceerde verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt extra gezocht naar verhalen over vrouwen en kinderen, omdat hun rol in de Tweede Wereldoorlog verhoudingsgewijs onderbelicht is gebleven.

Breed
Ook het Historische Centrum Overijssel (HCO) is bezig verschillende projecten voor te bereiden. Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum meldt dat het HCO vooral het basisonderwijs wil betrekken bij de herdenking en viering van het jaar 2020."Een prima zaak, maar wij vonden het ook zeer belangrijk om de leerlingen van het voortgezet onderwijs er ook bij te betrekken. Daarom hebben we nog voor de vakantie een schrijven uit laten gaan naar de leerkrachten van het Pius X College, Reggesteyn en Fruytier. We hebben het zo breed mogelijk getrokken en gevraagd of de docenten moderne vreemde talen, PRO, Nederlands, techniek, CKV en muziek eens na willen denken om de leerlingen iets te laten maken, bouwen, schrijven of componeren voor onze expositie."

Presenteren
Het mag een kunstwerk zijn, een schilderij, beeld, tekening, aquarel, maar ook een zeer kort verhaal (zkv) of een gedicht. "Afhankelijk van wat er binnenkomt, bekijken wij hoe we dat het beste kunnen presenteren", zegt Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum.  "Kunstwerken, tekeningen en schilderijen kunnen we exposeren. Maar gedichten, verhalen en muziekstukken moet je op een andere manier voor het voetlicht brengen, maar daar komen we vast wel uit. Zoals het er nu naar uitziet houden we globaal twee categorieën aan: volwassenen en scholieren."

75 jaar vrijheid is iets om bij stil te staan en zuinig op te zijn. "Wie daar gedachten over heeft en die kan omzetten in een kunstwerk, kan zich aanmelden bij ons. We willen er eigenlijk zo weinig mogelijk regels aan stellen", aldus Dannenberg.

Aanmelden
Alle Rijssenaren mogen dus meedoen. "We hopen dat velen in de vakantie alvast na gaan denken over een mogelijke creatieve uiting. Als je zo ver bent en je weet dat je iets wilt maken, laat het ons dan tijdig weten, want dan kunnen wij alvast rekening houden met de benodigde ruimte. Om teleurstellingen te voorkomen is het van belang dat iedereen die ergens mee bezig is of iets van plan is, dat zo vroeg mogelijk aan ons door te geven. Dat kan via het e-mailadres info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Kunstwerk WO2. Zet er een korte omschrijving van wat je van plan bent."

Geschreven
Ook geschreven creaties zijn welkom. "Om goed te kunnen presenteren moeten we streng zijn. Daarom mogen zkv-verhalen niet langer zijn dan 225 woorden en gedichten niet langer dan veertien regels. Overigens is ook muziek welkom. Als het maar gaat over de Tweede Wereldoorlog, de gevolgen daarvan, de bevrijding of 75 jaar vrede."

Voortgezet onderwijs
De scholen voor voortgezet onderwijs zijn net voor de zomervakantie benaderd. "We hebben al wat enthousiaste reacties binnengekregen," vertelt Dannenberg. "We hopen dat er na de zomervakantie nog veel zullen volgen."

Meer berichten