Alberta Groteboer is adviseur waterkwaliteit bij Waterschap Vechtstromen. Hier op Het Lageveld in Wierden is het veilig om te zwemmen. (Foto: Paulien Wilkinson)
Alberta Groteboer is adviseur waterkwaliteit bij Waterschap Vechtstromen. Hier op Het Lageveld in Wierden is het veilig om te zwemmen. (Foto: Paulien Wilkinson) (Foto: Paulien Wilkinson)

'Het meeste zwemwater is van een uitstekende kwaliteit'

door Hans Assink

Waterschap Vechtstromen controleert van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in hun gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app. Negentig procent van de zwemwaterlocaties krijgt het predicaat 'uitstekend', zo meldt Alberta Groteboer, adviseur waterkwaliteit bij Vechtstromen. "We hebben enkele locaties waar maatregelen worden genomen om de kwaliteit omhoog te krijgen.''

TWENTE - Groteboer houdt zich bezig met allerlei vraagstukken rond de waterkwaliteit, waaronder zwemwater. In Het Lageveld in Wierden is op de kwaliteit niets aan te merken. En zo is het ook bij de meeste zwemwaterlocaties.

Controleren
De waterkwaliteit en andere informatie van de zwemwaterlocaties staat vermeld op de zwemwater app en zwemwater.nl. "Op de meeste locaties controleren we negen keer per seizoen'', zegt Groteboer. "Locaties die minder scoren doen we driemaal extra en ook locaties die nog in de aanwijzingsprocedure zitten doen we vaker. Als er aanleiding toe is kunnen we beslissen extra monsters te nemen voor bijvoorbeeld een blauwalg analyse of zwemmersjeuk.''

Temperatuur
De controles worden uitgevoerd in samenwerking met Waterlaboratorium Aqualysis. Er wordt niet alleen op blauwalg en bacteriologische processen gecontroleerd, maar ook op de hoeveelheid zuurstof, de zuurgraad, de temperatuur, de diepte en het doorzicht. Als de kwaliteit niet goed is volgt een heranalyse en worden de provincie en de beheerder van de betreffende locatie ingelicht. "Als ook de heranalyse niet goed is, dan stelt de provincie een waarschuwing in of een negatief zwemadvies. Dat is afhankelijk van de concentratie en de drijflaag. Bij bacteriologie is het bijna altijd een negatief zwemadvies en bij een aanhoudend slecht resultaat een zwemverbod. Dan gaat de meetfrequentie omhoog tot aan de norm wordt voldaan'', aldus Groteboer.

Informatieborden 
Op officiële zwemwaterlocaties zoals Het Lageveld in Wierden, Het Hulsbeek in Oldenzaal en Het Rutbeek in Enschede staan informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op die borden te zien.

Kwaliteit zwemwater
Het waterschap raadt mensen aan alleen te gaan zwemmen in de officiële zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden. "Ander oppervlaktewater is over het algemeen redelijk schoon, maar van dat water weten we de kwaliteit niet. Er kunnen lozingen of overstort van het riool in hebben plaatsgevonden. Er is verder kans op de aanwezigheid van de E.coli bacterie, waar je ziek van kunt worden en ook kunnen er ziektekiemen voor de ziekte van Weil in zitten. Bovendien is er in de zomer verhoogd risico op blauwalg en botulisme.'' Zwemmen in onofficieel zwemwater, zoals het Lateraalkanaal in Vriezenveen, wordt afgeraden. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is verboden. Dat staat ook vaak vermeld op waarschuwingsborden. Volgens Groteboer is het levensgevaarlijk. "Je kunt niet zien hoe het onder water is en ook niet hoe het in het water is'', klinkt het. De inrichting is vaak ook niet geschikt om te zwemmen. "De taluds zijn vaak te steil en dan kun je het water niet uit. Ook kan er een sterke stroming staan of is er een onderstroming.'' De aanwezigheid van boten levert ook gevaar op. In vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens geldt een zwemverbod. Wie daar toch zwemt, riskeert een boete van 140 euro.

Meer berichten