Van links naar rechts Jan van de Maat, net niet zichtbaar Gerhard Baan en Johan Nijzink. Achter de tafel zitten Lien Kootstra en Jan Velnaar die de zuivelmand krijgen aangeboden. Foto: Jan Joost.
Van links naar rechts Jan van de Maat, net niet zichtbaar Gerhard Baan en Johan Nijzink. Achter de tafel zitten Lien Kootstra en Jan Velnaar die de zuivelmand krijgen aangeboden. Foto: Jan Joost. (Foto: Rijssens Museum )

Afscheid van vrijwilligers van het eerste uur

door Rijssens Museum

In 'n Koffiehook van het Rijssens Museum is afgelopen vrijdag afscheid genomen van twee vrijwilligers van het eerste uur: Lien Kootstra-van den Noort (88) en Jan Velnaar (84).

RIJSSEN - Conservator Jan van de Maat sprak de beide afscheid nemende vrijwilligers toe. Volgens Van de Maat was Jan Velnaar al betrokken bij het Rijssens Museum toen er nog geen sprake was van een eigen onderkomen. Een deel van de collectie werd in de beginjaren geëxposeerd op de bovenverdieping van het vorige stadhuis. Daarna verhuisde het museum, die toen nog Oudheidkamer Riessen heette, naar een kelderverdieping in het pand op hoek Rozengaarde-Kerkstraat. Uiteindelijk kwam de Oudheidkamer terecht in havezate De Oosterhof waar het nu nog steeds gehuisvest is.

Deskundigheid
Van de Maat vertelde dat hij ooit zelf aan de jas was getrokken door Jan Velnaar. Hij werd regelmatig gespot op veilingen bij Veilingbedrijf Holbein dat indertijd op het industrieterrein zat. "Ik werd aangesproken door jou omdat jij had gezien dat ik daar nog wel eens waardevolle zilveren miniaturen kocht. Jij vroeg me of ik de rondleiders van het Rijssens Museum eens wat meer wilde vertellen over zilveren voorwerpen, omdat ook het Rijssens Museum beschikte over een aan aantal zilveren miniaturen in de Van Heelcollectie." Al die jaren was de coördinator van de rondleiders en surveillanten en organiseerde hij regelmatig deskundigheidsbevorderingsavonden.

Humor
Velnaar was zelf ook actief als rondleider. Daarbij deed hij altijd goed zijn best de museumbezoekers mooie verhalen te vertellen. Van de Maat memoreerde dat Jan ook altijd met humor en stimulerende woorden andere surveillanten wist te bewegen om bezoekers rond te leiden. "Als het eens voorkwam dat ze bij grote drukte in moesten vallen en ze bang waren dat ze niet genoeg kennis hadden, dan zei Jan altijd geruststellend: vertel ze een mooi verhaal en als er 10 procent van waar is, zijn we al heel blij." Velnaar was ook actief lid van de Werkgroep Wisselexposities. "Ik maak nu zelf ook deel uit van die werkgroep en ondervind nu zelf ook hoeveel werk door deze mensen verricht wordt."

Van de Maat memoreerde ook dat Velnaar eigenlijk de eerste beeldpresentatieavond verzorgde die later zo veel navolging heeft gekregen en waardoor veel mensen naar het museum zijn gekomen. "Die beeldpresentatie van jou was destijds bij Brodshoes. De belangstelling voor deze avond was overweldigend: de jassen lagen op de grond omdat de kapstokken overvol waren en er mochten absoluut niet meer mensen bij in om geen problemen te krijgen met de brandweer. Er zijn zelfs mensen naar huis gestuurd."

Klederdracht
Lien Kootstra was eveneens tientallen jaren rondleider en surveillant. "Jij deed dat tijdens de zomermaanden altijd in Rijssense klederdracht. Iets wat vooral de toeristen zeer op prijs stelden," aldus Van de Maat. Ook de nostalgische wasdemonstraties tijdens de zomermuseumdagen deed je in klederdracht samen met de Folkloregroep Riessen. Dank voor je inzet en voor je duidelijke mening over het reilen en zeilen van het museum." Vervolgens werd de korte informatieve film over kasteel de Oosterhof nog bekeken waarin Velnaar en Kootstra optraden als acteurs. Tot slot kregen zij een zuivelmand aangeboden.

Meer berichten