Bij Jeruël is elke twee weken een lezing. Eigen foto.
Bij Jeruël is elke twee weken een lezing. Eigen foto. (Foto: Jeruël / Wim ten Hove )

Jeruël wil over de kerkmuren heen

door Jolien van Gaalen

Stichting Jeruël is na 35 jaar bij veel kerkgangers in Rijssen bekend. "Het is ontstaan door mensen die graag liederen van Johannes de Heer zongen, maar dat niet in de kerk hoorden", vertelt bestuurslid Wim ten Hove. "Daarnaast waren er mensen die meer over de Bijbel wilden weten en daarom de Bijbelkring hebben opgericht. Hierbij gaat het om zaken die zij niet zo vaak hoorden bij kerkdiensten, voorbeelden zijn Opwekking, het boek Daniël en Israël."

RIJSSEN – "Het belangrijkste bij Jeruël is het Woord van God en wat het ons te zeggen heeft in het dagelijks leven. Hierbij gaan we over de kerkmuren heen: we willen mensen van verschillende kerken samenbrengen en de overeenkomsten benadrukken. Uiteraard willen we niet in de wielen van de kerken rijden, het is dan ook geen vervanging maar een aanvulling."

Dat probeert de stichting te bereiken door sprekers uit te nodigen die dat benadrukken. "Bijna het hele jaar door is er om de twee weken een lezing. Hiervoor nodigen we dan sprekers uit die zelf een onderwerp kiezen. Soms nodigen we sprekers uit die een speciale lezing geven over bijvoorbeeld Israël of Opwekking. In sommige gevallen is er een maaltijd bij."

Wim vindt het bijzonder dat Jeruël al zo lang bestaat. "Dat laat zien dat het leeft in Rijssen. Bij de lezingen zijn ook vaak vaste gasten, dus Jeruël heeft een naam in Rijssen. De kracht van de stichting is mensen samenbinden en samen zoeken naar overeenkomsten in het geloofsleven. Ook de aandacht voor thema's die in kerken niet vaak aan bod komen is onderscheidend. Mensen hebben er ook iets voor over. Volgende maand starten wij met een verbouwing. Bedrijven zijn ons goedgezind en leggen gratis het tapijt. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken."

Bij de Bijbelkring zijn er telkens tussen de 30 en 40 mensen. "Dit bezoekersaantal willen wij in ieder geval behouden, maar het mogen er altijd meer worden. Bij elke lezing is er een collecte, daar zijn wij afhankelijk van. De sprekers moeten namelijk wel betaald worden en dat wij redden wij nu niet met de collecte, daarvoor moeten we onze buffer aanspreken." Mensen zijn positief over de Bijbelkring en de lezingen. "Ze vinden het mooi om onderwerpen te bespreken die in de kerk wat minder aan bod komen. Deze zijn vaak ook actueel voor onze tijd en daar staan mensen vaak van te kijken."

Bezoekers kunnen ook sprekers kiezen. "Als zij een goede spreker weten die zij een keer gehoord hebben kunnen zij de naam doorgeven. Daar luisteren wij als bestuur zeker naar. Het lukt niet altijd om aan de voorstellen tegemoet komen, want er is ook een vaste kerngroep van sprekers, waarvan elke spreker hooguit drie keer per jaar een lezing houdt. Daarnaast is het van belang dat de sprekers uit de buurt komen. Het liefst uit Rijssen, Holten of Enter, maar uit Enschede of Deventer kan ook nog. Maar bij sprekers uit de plaatselijke kerken is het bezoekersaantal lager, want deze spreker horen ze op zondag ook al."

Voor de toekomst hoopt Wim dat het aantal bezoekers groeit. "Daarnaast hoop ik dat er aandacht komt voor thema's die leven en aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan het milieu en de planten- en dierenwereld. Dan kunnen we bijvoorbeeld een bioloog uitnodigen die vanuit de Bijbel hierover vertelt. Met dieren- en plantenrijk moeten we respectvol omgaan. We moeten niet alles afbreken." Meer informatie staat op de website

Meer berichten