De Koerbelt in het midden op de luchtfoto van 1968. Op de voorgrond de Markeloseweg en op de achtergrond de Arend Baanstraat.  Foto: Slagboom en Peeters.
De Koerbelt in het midden op de luchtfoto van 1968. Op de voorgrond de Markeloseweg en op de achtergrond de Arend Baanstraat. Foto: Slagboom en Peeters. (Foto: Slagboom en Peeters )

Historische uitkijkposten in Rijssen

door Rijssens Museum

Op de Koerbelt en aan de Holtentorensweg stonden vroeger uitkijkposten. Hoe dat allemaal gekomen is en wat de functie ervan was, legt Joop Voortman uit in de nieuwste Havezate Kroniek, het kwartaalblad van het Rijssens Museum en het Brandweermuseum. Onder de titel 'Observatieposten op de zuides van Rijssen' en met veel mooie foto's vertelt Voortman hoe het zit met landweren, handelswegen en strategische plaatsen.

RIJSSEN - Wim Vlogtman gaat verder met de geschiedenis van de komst van de radio naar Rijssen, wat daarvan te zien was en hoe de radiodistributie in de beginjaren in het werk ging. Jan van de Maat en Dick Poortman behandelen de inhoud van de twee antieke schriftjes die via kringloopwinkel De Mors in het bezit van het museum zijn gekomen. In de schriftjes staan leveringen door de weduwe van Derk ter Harmsel, een familieregister van Abraham ter Harmsel (Oabram achter de Kroone) en een opsomming van leningen en verhuur van landbouwgrond en huizen.

Brandweer en stadszegel
Dinant Brinks vervolgt zijn serie 'De stad in de lusthof der edelen' met een derde deel uit het historische boekwerk dat Hans Werkman publiceerde in 1949. Met de blik van toen schetst Werkman een beeld van Rijssen en omgeving door de eeuwen heen. Oud-brandweerman Henk van den Noort publiceert een grote foto van de Rijssense vrijwillige brandweer in vroeger dagen. Op de foto bekende namen en gezichten van brandweerlieden als Jan Eshuis, Gerrit Jan Smit, Jan Hendrik Seppenwoolde, Henk Wolterink, Jan Flim, Gerrit Knol, Jan Willem Voortman, Tiemen Bakker en vele anderen.

De herkomst en betekenis van het Rijssense stadszegel is onderzocht door Jan Smalbrugge. Waar komt de bekende tak vandaan die ook in het stadswapen is te zien en wat is de betekenis ervan? Wim Kreijkes vertelt verder over de belevenissen van de leden van Muziekvereniging Wilhelmina vroeger. Hierbij ook een mooie foto, met bekende gezichten als Rob van den Houten, Hans en Dinant Rozendom.

De pil
Gerrit Kraa besluit zijn serie over Rijssen en de Eerste Wereldoorlog. Oud-politieman Ben Plomp vertelt op merkelijke voorvallen uit het leven van de Rijssense bosjagers. In de rubriek over het bijnamenboek van Jan Slofstra gaat het deze keer over VandrOa en de pil. In de dialectrubriek worden padnskeeters en hasmänkes behandeld en voor het volgende nummer wordt de lezers gevraagd mee te denken over de betekenis en achtergronden van de woorden watjekou en noffeln.

Schenkingen
In de rubriek Informatief een overzicht van de schenkingen van het afgelopen kwartaal en worden nieuwe donateurs verwelkomd. Ook is er aandacht voor secretaris Dinant Brinks die na een kwarteeuw afscheid nam van het bestuur, maar zich wel blijft inzetten als vrijwilliger voor het museum onder meer in de Werkgroep Beeldbank.

Losse nummers
Wie een nummer van dit lezenswaardige blad wil hebben, kan daarvoor terecht bij de Rijssense boekhandels en aan de balie van het Rijssens Museum. Losse nummers kosten 6,95 euro. 

Donateurs

Wie de Rijssense Musea wil steunen als donateur krijgt het blad gratis toegestuurd. Donateurs hebben ook gratis toegang tot de Rijssense Musea en krijgen korting bij de andere activiteiten van het Rijssens Museum en het Brandweermuseum. Donateurs van het Rijssens Museum hebben ook gratis toegang tot het Rijksmuseum Twenthe op vertoon van hun donateurskaart.

Meer berichten