De bronzen maquette op de Bevervoorde laat zien hoe Rijssen eruit zag in de middeleeuwen. Het huidige stratenpatroon van de binnenstad is al goed herkenbaar.  Foto: Joop Voortman.
De bronzen maquette op de Bevervoorde laat zien hoe Rijssen eruit zag in de middeleeuwen. Het huidige stratenpatroon van de binnenstad is al goed herkenbaar. Foto: Joop Voortman.

Middeleeuwen centraal bij presentatie

door Rijssens Museum

Rijssen, de Hanze en de middeleeuwen staan centraal op maandag 13 mei centraal bij de beeldpresentatie van Joop Voortman.

RIJSSEN - Joop Voortman ziet de beeldpresentatie helemaal zitten. "We nemen het publiek mee naar de middeleeuwen. Daarbij nemen we ook de relatie met de Hanze mee, zodat iedereen aan het eind van de avond een conclusie kan trekken over hoe je Rijssen in perspectief ziet ten opzichten van de andere grote middeleeuwse steden en de Hanze." Voortman voorziet een onderhoudende avond met verrassende elementen. "Er zit veel nieuwe informatie in en dat allemaal in tijdsvolgorde."

Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum is bijzonder blij met de aanstaande beeldpresentatieavond. "Rijssen is toegetreden tot de hedendaagse variant van de Hanze. Daar wordt door sommige mensen op voorhand al tamelijk sceptisch over gedaan en dat vind ik jammer. Zelfs in de gemeenteraad werd onlangs in temperende bewoordingen gesproken over het lidmaatschap van de Hanze. Natuurlijk is bescheidenheid een uitstekende Twentse eigenschap, maar daarbij moet je wel uitkijken dat je geen kansen mist door jezelf op voorhand al weg te cijferen." Volgens Dannenberg heeft die al te grote bescheidenheid ook alles te maken met het clichébeeld dat bestaat van Hanzesteden. "Volgens sommigen moet een Hanzestad er altijd uitzien als een klassieke koopmansstad als Brugge of en Kampen, maar daar is natuurlijk meer van te zeggen. Maar laat ik niet op de feiten vooruitlopen, want Joop Voortman gaat het ons allemaal op zijn eigen enthousiaste manier uitleggen in woord beeld. Het mooie is dat je aan het eind van de avond zélf kunt bepalen hoe bescheiden wij ons als Hanzestad Rijssen op moeten stellen."

De avond valt in twee gedeelten uiteen. Het eerste deel duurt een half uur. Om 20.15 uur is er pauze. Om 20.30 uur vervolgt Voortman de beeldpresentatie tot 21.00 uur. Daarna is er nog een half uur gelegenheid om vragen te stellen over de presentatie en aanverwante zaken. Streven is om rond 21.30 uur af te ronden.

Historici
Op de vraag of Rijssen wel of geen Hanzestad is geweest kwam de afgelopen tientallen jaren nooit echt een bevredigend antwoord. Hoewel Twentse historici van naam als Henk Woolderink uit Borne en Gerard Seyger uit Losser altijd met grote stelligheid beweerden dat Rijssen bij het aloude Hanzeverbond hoorde, werden hun beweringen nooit echt overgenomen. Enkele jaren geleden werd echter op aandringen van voorzitter Jan Bakker van het Rijssens Museum door de gemeente een onderzoek ingesteld. Bakker zei dat er aan het welles-nietesspelletje een eind moest worden gemaakt. "Als het wél zo is, dan willen we daar ons voordeel mee doen en als uit onderzoek blijkt dat het niet zo is, dan kunnen we dat boek voorgoed sluiten en steken we onze energie liever in andere zaken," aldus Bakker. Bij de gemeente werd historicus Jan Smalbrugge hiermee belast. Uit de grondige studie van Smalbrugge bleek dat Rijssen inderdaad tot het Hanzeverbond heeft behoord. Wat deze rol voorgesteld heeft, zal blijken uit de beeldpresentatie van Joop Voortman.

De inloop is vanaf 19.30 uur, de beeldpresentatie begint om 19.45 uur. Donateurs en mensen die donateur willen worden betalen 3 euro voor twee keer koffie of thee met iets erbij. Niet-donateurs betalen 5 euro.

Meer berichten