Een groepje hennen boven in een berkenboom die zich tegoed doen. Foto: Leo van der Schoor.
Een groepje hennen boven in een berkenboom die zich tegoed doen. Foto: Leo van der Schoor. (Foto: Leo van der Schoor)

Op de Holterberg: de korhoenders zijn onderweg

door Anton van Beek, Natuurmuseum Holterberg

Zijn er nog korhoenders op de Holterberg? Het is een vraag die vaak gesteld wordt aan de medewerkers van Natuurmuseum Holterberg. Het antwoord daarop is bevestigend.

HOLTEN - Het is echter wel met kunst- en vliegwerk dat deze mooie vogels hier nog zijn. De laatste plek in Nederland. De berg heeft een aantal eigenschappen die gunstig zijn. Beschutte hellingen met uitgestrekte heidevelden, een rijke voedzame bessenvegetatie en berken die al vroeg in de winter uitlopen en voor voedsel zorgen. Op de foto, vorige week op de berg gemaakt, een groepje hennen boven in een berkenboom die zich tegoed doen. Zelfs dennennaalden worden door de korren gegeten. Alleen korhoenders en hun grote broer het auerhoen kunnen dat. Geen korhoen sterft hier van de honger. Dat de kleine restpopulatie het toch op eigen kracht niet redt heeft andere oorzaken. 'Help! De aarde stikt', schreef prof. Erisman een aantal jaren geleden. De stikstof toename bedreigt de natuurlijke soortenrijkdom. Stikstof is een grote veroorzaker van biodiversiteitsverlies. Door menselijke activiteiten komt er te veel zogenaamde reactieve stikstof in de natuur. De volwassen korhoenders hebben er nog geen last van, maar voor de kuikens, die de eerste weken van insecten leven, is het anders. Die insecten zijn er simpelweg niet meer genoeg zodat te weinig kleintjes overleven in die eerste kwetsbare weken. Tel daarbij inteelt en rovers als havik, marter en vos, die af en toe vader of moeder verschalken, en de neerwaartse spiraal lijkt niet te stoppen.
Alles wordt er aan gedaan het leefgebied te verbeteren zodat deze laatste 'Nederlandse' populatie stand kan houden. Uit Scandinavië komt al een aantal jaren versterking. Ieder jaar in april worden in Zweden zo'n vijfentwintig dieren gevangen en overgebracht naar de Sallandse Heuvelrug. Inmiddels hebben de meeste op de berg levende korren de Zweedse nationaliteit. Of al deze maatregelen voldoende zijn zal de tijd leren. Je kunt over het verdwijnen van een soort in Nederland je schouders ophalen. Maar het is wel een teken aan de wand als diersoorten verdwijnen door menselijk handelen. Uiteindelijk kan het ons zelf noodlottig worden. Korhoenders zijn mooie vogels. Op de foto een paar trotse korhanen gefotografeerd in Zweden.

In Natuurmuseum Holterberg is een diorama gewijd aan deze hoenders en medewerkers vertellen je er graag over. Van dichtbij kan je de prachtige dieren bewonderen. In het dorp zijn plannen voor een bronzen standbeeld voor het korhoen. Naar verluid is het wachten op financiën: gieten van het beeld is duur.

Meer berichten