De cursus staat onder leiding van geriatriefysiotherapeut Rianne Aarnink. Zij wordt ondersteund door Daniëlla Rafaëla en Joyce te Pas.
De cursus staat onder leiding van geriatriefysiotherapeut Rianne Aarnink. Zij wordt ondersteund door Daniëlla Rafaëla en Joyce te Pas. (Foto: Fysio Medisch Centrum Rijssen)

Vallen verleden tijd door valpreventie

door Fysio Medisch Centrum Rijssen

Vallen vormt een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Eén op de drie ouderen valt minimaal éénmaal per jaar. Vallen heeft grote gevolgen, zowel fysiek, psychosociaal als maatschappelijk. Daarom is valpreventie erg belangrijk. Om het aantal valincidenten te verminderen biedt geriatriefysiotherapeut Rianne Aarnink van Fysio Medisch Centrum Rijssen samen met ergotherapeut Anja Scholten van Het Ergotherapie Team een valpreventieprogramma aan: Vallen Verleden Tijd.

RIJSSEN - In 2017 had gemiddeld elke vijf minuten een 65-plusser letsel door een val die moest worden behandeld op een Spoedeisende Hulp afdeling.Twee derde deel hiervan met ernstig letsel. Daarnaast vonden in dat jaar 3.849 dodelijke valongevallen plaats. Dit was negentig procent van alle dodelijke ongevallen bij ouderen dat jaar. De kosten van de valincidenten bedroegen in 2017 bijna 900 miljoen euro.

Het programma
'
Vallen Verleden Tijd' is een valpreventie-programma voor thuiswonende ouderen (55+) met een verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst en die in staat zijn om vijftien minuten te kunnen lopen zonder hulpmiddel.Omdat de meeste ongevallen bij ouderen vaak in of om het huis plaats vinden, worden dergelijke situaties in het programma gesimuleerd, zoals bijvoorbeeld ongelijke tegels op het trottoir. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende onderdelen zoals een hindernisbaan, spelvormen en valtraining.Ouderen leren hoe ze vallen kunnen voorkomen en hoe ze moeten handelen wanneer het toch misgaat. Naast het voorkomen van lichamelijk letsel, willen de initiatiefnemers ook valangst verminderen.

Praktisch
De cursus bestaat uit tien lessen van 1,5 uur per les en maximaal acht tot tien personen per groep. De cursus staat onder leiding van geriatriefysiotherapeut Rianne Aarnink. Zij wordt ondersteund door Daniëlla Rafaëla en Joyce te Pas. Ergotherapeut Anja Scholten kan indien gewenst ook de thuissituatie beoordelen om mogelijke valincidenten te voorkomen. In de meeste gevallen wordt de cursus (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. 'Vallen Verleden Tijd' is ontwikkeld in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Wetenschappelijk is aangetoond dat door deelname aan dit programma het aantal valincidenten bij ouderen met 46% daalt en de valangst met 69% vermindert.

Belangstellenden die interesse hebben om aan dit programma deel te nemen kunnen contact opnemen met Rianne Aarnink via telefoonnummer 0548-21 50 15 of mailadres rianne.aarnink@fysiomcr.nl.

Meer berichten