De eerste jeugdleden van Wilhelmina. Van links naar rechts: Gerard Kastenberg, Marinus Poortman, Jan Kappert, Gerard Scherphof en Freddie Nijland. Foto: Muziekvereniging Wilhelmina.
De eerste jeugdleden van Wilhelmina. Van links naar rechts: Gerard Kastenberg, Marinus Poortman, Jan Kappert, Gerard Scherphof en Freddie Nijland. Foto: Muziekvereniging Wilhelmina. (Foto: Muziekvereniging Wilhelmina)

Akkers en weilanden geven oude geheimen prijs

door Rijssens Museum

De aanhoudende droogte van vorig jaar was voor agrariërs een grote zorg, maar voor geschiedkundigen juist niet. Akkers en weilanden gaven oude geheimen prijs die door satellieten werden gesignaleerd.

RIJSSEN - Over die zichtbaar wordende geheimen, onder andere de zogenaamde landweren, schreef Joop Voortman een boeiend artikel in de jongste Havezate Kroniek. Het historisch kwartaalblad van de Rijssense Musea is verkrijgbaar bij het museum en in de Rijssense boekhandels.

Landweren
Voortman vertelt over het ontstaan en de functie van de Deventer en Sallandse landweren. Door de landweren kon in de veertiende eeuw de lagere adel in deze buurt een graantje meepikken van de grote handelsroutes van Deventer naar Osnabrück, Hannover en Münster-Westfalen. "Net buiten Holten lag de splitsing van de route naar Hannover over Rijssen en Oldenzaal (..)". De droogte maakte contouren van verdwenen watergangen, loopgraven, grachten en verdwenen spoorlijnen weer zichtbaar.

Radio
Wim Vlogtman schrijft in dit nieuwe nummer een eerste artikel over de komst van de radio in Rijssen en hoe dat allemaal begonnen is. Er zijn zelfs plannen geweest om een draad te bevestigen aan het torentje van het oude stadhuis die zou lopen naar het toenmalige Hotel Weitering (Menear).

Gerrit Kraa heeft een verhaal geschreven over ruim 100 jaar Rabobank Rijssen-Enter en oud-brandweerman Henk van den Noort leverde een bijdrage over de hulpverlenende taak van de brandweer bij wateroverlast. Jan van de Maat vertelt een oud verhaal uit de Walstraat.

Sommer
Dinant Brinks vervolgt de serie met een tweede verhaal uit het nostalgische VVV-boekwerkje van Gerhard Werkman over Rijssen, 'de stad in de lusthof der edelen'.

In de bijdrage van Wim Kreijkes van muziekvereniging Wilhelmina gaat het over de vroegere jeugdledenwerving bij Wilhelmina en de rol die de gedreven dirigent Albert Sommer daar bij speelde. Oud-rechercheur en bosjager Ben Plomp vertelt over opmerkelijke personen en voorvallen bij de Rijssense politie en er is een bijdrage over de eerste Rijssense gemeentegids uit 1948.

Bijnamen

In dit nieuwe nummer wordt een begin gemaakt met een artikelenserie over de Rijssense bijnamen, omdat door de veranderende positie van het dialect ook de dialectbijnamen in de gevarenzone dreigen te raken.

Oud-huisarts Jan Slofstra verzamelde de Rijssense bijnamen in 1997 in het populaire boek 'Woer ziej van'. Als eerste inleiding van de artikelenserie legt Slofstra uit wat de functie, ontstaan en het gebruik van bijnamen in grote lijnen inhoudt. In de keren daarna worden steeds enkele opmerkelijke bijnamen met achtergronden behandeld.In de dialectrubriek gaat het over de woorden moarkelo en koezemikke en worden twee nieuwe woorden gevraagd: hasmänke en padnskeeter.

Vier keer per jaar
De Kroniek verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor donateurs van het Rijssens Museum.

Meer berichten