Bij Rosman zijn ze al heel lang bezig het afsteken van vuurwerk zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Foto: Gerrit Tharner.
Bij Rosman zijn ze al heel lang bezig het afsteken van vuurwerk zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Foto: Gerrit Tharner. (Foto: )

Vuurwerkbeleid is zijn tijd vooruit

door Hans Assink

RIJSSEN / HOLTEN - De gemeente Rijssen-Holten loopt voorop wat de aandacht voor vuurwerkoverlast betreft. "Wij vinden dat Rijssen-Holten heel positief met vuurwerk bezig is'', zegt Johan Rosman, die al ruim een kwart eeuw vuurwerk verkoopt. De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (van Pieter van Vollenhoven) zijn voor een groot deel 'ouwe koek' voor Rijssen-Holten. "Die aanbevelingen zijn wel belangrijk, maar bij ons was het al bekend.''

In de gemeente is de vuurwerkproblematiek op de agenda gezet door oud-burgemeester Bort Koelewijn. "Dat was al in 2002", vertelt Johan Rosman. "Hij had toen al een positief beleid met vuurwerkvrije zones. Heel Nederland is daar nu pas aan toe. Rijssen-Holten liep voorop. In samenwerking met de gemeente geven we ook al jaren voorlichting op de basisscholen.''

Voorlichting geven is één van de aanbevelingen, net als het verstrekken van veiligheidsbrillen en aansteeklonten. Ook daar werkt Rosman graag aan mee. "We geven al jaren gratis vuurwerkbrillen weg.'' Een andere aanbeveling die door Rosman wordt onderschreven is de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk. "Alles wat nu al de lucht ingaat is illegaal. De overlast ontstaat door illegale bommen. Wij als officieel verkooppunt snappen niet dat er nu al iets de lucht in kan gaan. Je moet meer doen aan de opsporing én je moet dat Europees aanpakken.'' Ook de productie van illegaal vuurwerk vergt een Europese aanpak, vindt Rosman. "In Spanje maken ze cobra's terwijl er geen afzetmarkt voor is.''

Over de aanbeveling om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen type vuurwerk en ernst van het letsel is Rosman helder: "Letsel is echt een issue. Het grootste aandeel ontstaat door illegaal vuurwerk: vlinders, nitraten en strijkers.''

In de aanbeveling dat oud en nieuw gezien moet worden als een evenement kan Rosman zich wel vinden. "Het is een familiegebeuren, met een hapje en een drankje, en vuurwerk is daarbij een feestvreugdeverhogend element, dat onderdeel uitmaakt van een traditie. Vuurwerk is niet bedoeld om er de stad mee in te trekken. Om die reden zijn er vuurwerkvrije zones ingericht. Er zijn plekken genoeg waar vuurwerk niks te zoeken heeft. Rondom onze winkel hebben we al jaren een vuurwerkvrije zone en dat is prettig, ook voor moeders die met hun zoontje vuurwerk kopen. Handhaven doen we zelf, maar we kunnen terugvallen op de politie. De wijkagent is zó gebeld. Maar dat is nog niet nodig geweest. Hier geldt nog van 'doe normaal met elkaar'. In Rijssen-Holten hebben we het best wel onder controle.''

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit niet voor een compleet vuurwerkverbod, maar voor een deelverbod voor de soorten vuurwerk die het meest gevaarlijk zijn (vuurpijlen) en de meeste overlast (knalvuurwerk) opleveren.

Speciale actie: Rosman Vuurwerk geeft drie vuurwerkpakketten van 50 euro weg. Daarvoor moet je wel wat doen. Hoe steek jij veilig vuurwerk af? Laat dit zien met een foto van voorgaande jaren of doe de korte vuurwerkcursus op de website van Vuurwerkcheck. De foto of het behaalde certificaat van Vuurwerkcheck kan opgestuurd worden naar rosmanvuurwerk@gmail.com. Op donderdag 27 december worden de vuurwerkpakketten verloot onder de inzenders.  Als troostprijs krijgt iedere inzender 10% korting op zijn bestelling. Hiervoor moeten mensen de antwoordmail of het certificaat digitaal meenemen bij het ophalen van de prijs of de korting.

Meer berichten