Foto: Jan Wessels

Elke dag weer dichterbij

Inmiddels ben ik bezig met de laatste loodjes van mijn voorbereidingen. Ik had nog geen vliegtuigkoffers, dus deze moest ik nog even regelen. Mijn ouders kwamen een mooie vliegtuigkoffer tegen bij Dorcas. Dit is een mooie stevige en ruime koffer. Deze kreeg ik van hen voor Jordanië. Van mijn broer heb ik een koffer geleend die ik kan gebruiken voor de handbagage.

Ik hoop deze week nog een gedeelte van de reiskosten binnen te mogen krijgen. We gaan in Jordanië ook nog naar de berg Nebo. Hier keek Mozes uit over het land Israël. Dat is het land waar Jezus ooit zal terugkeren. Dat lezen we in Zacharia 14. Daar staat ook de precieze plaats vermeld. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. De Olijfberg zal in tweeën splitsen om een dal te vormen. Er zal water stromen vanuit Jeruzalem. Dit betekent de start van een heerlijke nieuwe tijd van vrede op aarde. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen! Christus zal heersen over de gehele wereld. Dit staat ook in de Bijbel in Jesaja 2:2-4. Er zal geen oorlog meer zijn. Wat een fantastisch vooruitzicht voor de wereld. En deze dag komt elke dag weer dichterbij.

Welke oppasser in de dierentuin stopt wolven bij lammetjes? Welke moeder laat haar baby met een adder spelen? Straks kan dat. In Jesaja 11 staat dit beschreven. Zo'n tijd gaat komen! De aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn. (vers 9). Dit is ook al geprofeteerd in Jesaja 9 vers 5: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst."

Op 24 september hadden we een avond met onze Jordaniëgroep. We werden daar uitgezwaaid voor onze reis. Deze avond vond plaats in Veenendaal. Omdat de deelnemers uit onze groep uit heel Nederland komen, is dit een mooie centrale plaats om samen te komen. We horen dan ook de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze reis naar het Midden-Oosten. Het zal een leven veranderende ervaring worden.

Alle deelnemers aan een Muskathlon zijn altijd erg onder de indruk van hun reis. Zo zegt Jacinta, deelneemster in Uganda in 2017: "Een super indrukwekkende week die mij heeft doen beseffen welke ongerechtigheid er in deze wereld is en hoe ik daar vanuit Nederland tegen kan strijden." Tine, deelneemster Rwanda 2017 zegt: "Een ontmoeting met God, de ander en in de diepste diepten van mezelf." Het beloofd dus een zeer bijzondere reis te worden!

Wilt u mij steunen voor mijn doel, dan kan dit nog steeds. Ga naar Muskathlon.nl, zoek bij deelnemers op Jan Wessels en doneer via Ideal. Deze week ben ik ook nog een actie gestart voor de financiering van mijn reis- en verblijfskosten. De totale reis- en verblijfskosten voor mij bedragen 1.850 euro. Wilt u hieraan een steentje bijdragen? Dat wordt zeer op prijs gesteld! Het banknummer is NL67ABNA0644629150 ten name van J. Wessels.

Rijssenaar Jan Wessels doet mee aan de tweede Muskathlon in Jordanië die plaatsvindt van 6 tot en met 13 oktober en schrijft over de voorbereidingen.

Meer berichten