Mevrouw Lensink vertelt in het gemeentehuis over archiefonderzoek en het lezen van oude handschriften. Foto: Albert Last.
Mevrouw Lensink vertelt in het gemeentehuis over archiefonderzoek en het lezen van oude handschriften. Foto: Albert Last.

Bezoek de archieven met Heemkundegroep Rijssen

door Rijssens Museum

RIJSSEN - Werkgroep Heemkunde van het Rijssens museum brengt op donderdag 20 september een bezoek aan het gemeentelijk archief in Rijssen.

De werkgroep Heemkunde van het Rijssens museum brengt een bezoek aan het gemeentelijk archief. Volgens Albert Last van de Heemkundewerkgroep wordt met het archiefbezoek een vervolg gegeven aan de serie avonden voor mensen die geïnteresseerd zijn in de genealogie en archiefonderzoek. ''Het afgelopen half jaar is gebleken dat er voor onze avonden veel belangstelling was. We voorzien duidelijk in een behoefte,'' aldus Last.

Rijssens gemeentearchief
De eerste avond in de nieuwe serie is donderdag 20 september. Mevrouw J. Lensink zal eerst een lezing houden over archieven in het algemeen. Lensink is docente geschiedenis en deed voor haar studie aan de Universiteit van Groningen veel aan archiefonderzoek en het lezen van oude handschriften.

Archiefmedewerker
Volgens Last kun je veel over archieven praten. "Maar het is natuurlijk veel aantrekkelijker om ook eens in het echt de geur van zo'n archief op te snuiven. Daarom zijn we ook blij dat de gemeente ons de kans geeft om een kijkje in de archiefkelders te nemen.'' zegt Last. Een van de gemeentearchivarissen, meneer G. Lammers, zal eerst iets vertellen over het archief, het werk van de archivaris en hoe je als onderzoeker toegang kunt krijgen tot de stukken die het archief heeft.

Excursie
De heemkundewerkgroep heeft nog een excursie op het programma staan. Op maandag 15 oktober wordt er een rondleiding gegeven door het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle. Het HCO is het informatiecentrum voor de geschiedenis van Overijssel.

Beperkt
Als het aantal aanmeldingen te groot wordt, zal er in kleinere groepjes worden afgedaald in het archief omdat de ruimte beperkt is.

Aanmelden
Wie belangstelling heeft voor een bezoek aan het gemeentelijk archief kan een mail sturen naar heemkunde@rijssensmuseum.nl . Start van de excursie is om 19.30 bij het gemeentehuis aan het Schild 1, deelname is gratis.
Aanmelden voor het HCO in Zwolle kan ook via dit mailadres. Dit bezoek is op 15 oktober om 14.00 uur. Wel is het de bedoeling dat ieder op eigen gelegenheid naar het HCO gaat aan de Eikenstraat 20. Deelname aan de HCO-excursie is eveneens gratis.

Meer berichten