Waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal droeg de voorzittershamer over aan Andries Heidema.
Waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal droeg de voorzittershamer over aan Andries Heidema. (Foto: )

Dit is Heidema, de nieuwe CvdK

OVERIJSSEL – Dit is de nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel. Zijn naam is Andries Heidema. De 56-jarige neemt de taken van waarnemend CvdK Boele Staal over.
Tijdens zijn installatie gaf Heidema nadrukkelijk aan er te willen zijn voor alle Overijsselaars: "De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen. Niet alleen fysiek, zoals een dak boven je hoofd, eten en drinken, thuis is ook gezien en gewaardeerd worden. Ontmoeting van mens tot mens is daarvoor van groot belang." Speciaal hiervoor is een website gelanceerd tijdens de installatievergadering, waarop inwoners de Commissaris kunnen uitnodigen voor plekken die hij zeker moet gaan bezoeken en mensen die hij echt moet spreken: www.commissarisenoverijssel.nl.

Meer berichten