Boerenknecht Bregman (links) werkzaam op de boerderij.
Boerenknecht Bregman (links) werkzaam op de boerderij.

De Kléane Koarke 104: 'Mijn ouders hebben veel gesmeekt'

door Robert van Kralingen

Nadat het besluit is genomen een tweede predikantsplaats te stichten, wordt er van tijd tot tijd een beroep uitgebracht op een predikant of kandidaat. In de zomer van 1964 valt de keuze van de leden op kandidaat A. Bregman te Benthuizen, die dit beroep aanneemt.

Arie Bregman wordt op 20 oktober 1915 geboren te Benthuizen. Zijn ouders behoren tot de arbeidersklasse en moeten van een schamel inkomen zien rond te komen. Vele malen betoont de Heere echter van hen af te weten en worden zij wonderlijk geholpen. Als Arie nog maar enkele weken oud is, wordt hij ernstig ziek. Zelf schrijft hij daarover: 'Toen ik nog maar een korte tijd op reis was door de voortsnellende tijd naar de grote eeuwigheid, bemerkte de baakster een blaasje in mijn huid. Zij prikte dat door en de gevolgen waren vreselijk. Wat was het gevolg? Ik raakte mijn huid geheel kwijt en was als een rauw klompje vlees; geen haartje bleef er op het hoofd. De huisdokter was een harde baas en zei tegen moeder: 'Vrouw, een boom zonder bast gaat dood en ook je kind zonder huid moet sterven.' Moeder kreeg grote dozen poeder om me ermee te bestrooien. Als moeder me moest vastpakken, tilde ze me met twee vingers op en legde me zo in de kussens op tafel. Zo gaf ze me te drinken. Mijn ouders hebben gezucht en veel gesmeekt voor het behoud van hun kindje. Ik denk, dat moeder mij menigmaal natgemaakt heeft met haar tranen.' Gods bewarende hand is echter over Arie uitgestrekt en na verloop van tijd treedt er herstel op. Vanwege zijn ziekte wordt hij pas op 2 april 1916 gedoopt. Terwijl zijn moeder zich vaak onder doktersbehandeling moet stellen, is zijn vader sterk en gezond. Groter is echter dat de vreze des Heeren in zijn hart is geplant. 'Op jonge leeftijd was hij in de praktijk onbekeerd geworden en toen kon hij buiten God en zonder God niet meer leven. Vader was een eerlijk, oprecht man. Hij was zeer streng in de opvoeding van de kinderen. Wij mochten niets wat niet in overeenstemming met Gods Woord was. Toen ik jong was, heb ik hem dat kwalijk genomen, maar toen hij na 89 jaar en 3 maanden ging sterven, heb ik hem er hartelijk voor bedankt en gezegd: 'Vader, had nog maar strenger voor mij geweest. Ruim veertig jaar heeft hij in des Heeren wijngaard mogen arbeiden.'

Hoewel Arie als baby wonderlijk gespaard is gebleven, is hij nog jarenlang zwak. Op zijn veertiende verlaat zijn school en gaat geld verdienen. Arie gaat aan de slag bij een boer en verdient een rijksdaalder per week. Hij blijft een boer in hart en nieren, zoals is te zien op de foto's. . 'Ik ben wel tot mijn zevende jaar aan de dokter geweest. Daarom ben ik pas op die leeftijd naar school gegaan. Mijn vader was het niet eens met wat zich op de School met den Bijbel voordeed. Hij zei dan ook: 'Liever Turks dan paaps' en stuurde me naar de openbare school te Benthuizen.' Omdat Arie echter niet tegen de pokken is ingeënt, moet hij in de derde klas van school. 'Ik had nog weinig geleerd en dan verstoken van het onderwijs, dat ik zo hard nodig had. Ten einde raad stelde het hoofd van de openbare school mijn vader voor, om na schooltijd mij iedere schooldag een uur les te geven. De regeling was goed, maar er kwam niets van terecht. (…) Ik weet nog, dat ik in de zesde klas weer op school mocht komen. Toen ik veertien jaar was, mocht ik van school. Ik ben toen gaan werken, want er moest geld verdiend worden.' Op een tuinderij verdient hij een rijksdaalder per week. Later verhuurt hij zich voor een jaar bij een boer en wordt hem iedere week zestien gulden uitbetaald.

Meer berichten