De bouw van de Zuiderkerk. In het midden (met de witte broek) de latere ouderling J.R. van den Noort.
De bouw van de Zuiderkerk. In het midden (met de witte broek) de latere ouderling J.R. van den Noort. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 103: 'Dat Uw ogen open zijn, dag en nacht'

door Robert van Kralingen

De bouw van de kerk wordt gegund aan de plaatselijke aannemer Roelofs en Haase. Op 16 mei 1966 gaan de werkzaamheden officieel van start. In de kerkbode doet ds. A. Bregman daarvan verslag: 'Maandagmorgen jl. ben ik getuige geweest van het feit dat een aanvang werd gemaakt met het graafwerk voor de nieuwe kerk. In tegenwoordigheid van wethouder J. Goosen, de uitvoerder van het grondwerk, de heer Ten Hove, een vertegenwoordiger van de fa. Roelofs en Haase, met nog enkele werknemers, heb ik mogen meemaken dat de eerste bak grond van het terrein werd afgetrokken.'

Tijdens de bouw wordt er 1100 kubieke meter beton en 10 ton betonstaal verwerkt en worden er 435.000 stenen 'weggelegd'. Op 17 augustus 1967 wordt het hoogste punt van de nieuwe kerk bereikt. Ds. A. Bregman houdt daarbij een korte toespraak.' Kort daarop wordt de toren van een 921 kilogram wegende luidklok voorzien. Het opschrift luidt: Ik werd aangebracht bij de bouw van de Zuiderkerk, behorend bij de Gereformeerde Gemeente van Rijssen, in het jaar 1967. Op 15 mei 1968 neemt ds. A. Bregman de nieuwe Zuiderkerk officieel in gebruik. Hij bedient daarbij het Woord uit 2 Kronieken 6:20: 'Dat Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis, over de plaats, van dewelke Gij gezegd hebt, Uw Naam daar te zullen zetten; om te horen naar het gebed, hetwelk Uw knecht bid- den zal in deze plaats.' Het aantal zitplaatsen in de nieuwe kerk bedraagt 1512. Het kerkgebouw is voorzien van een aparte trouwzaal met 170 zitplaatsen en een ondergrondse fietsenstalling. De kerktoren is 31 meter hoog. Nadat enige tijd een 'noodorgel' is gebruikt, wordt er in 1969 een ruim honderd jaar oud Witte-orgel in de kerk geplaatst, afkomstig uit de voormalige rooms-katholieke Elleboogkerk te Amersfoort en opgeslagen in Ouderkerk aan den IJssel. Voor het orgel hoeft slechts f 65.000,- te worden betaald. Zowel in 1985 als in 2009 wordt het orgel uitgebreid. In laatstgenoemd jaar krijgt het ook een nieuwe kast in Witte-stijl, met vier ronde torens.

Omdat de groei van de gemeente al spoedig tot een tekort aan zitplaatsen leidt, worden er in 1976 twee extra galerijen in de kerk aangebracht. Het aantal zitplaatsen komt daarmee op ongeveer 1800. Vanwege de grote toeloop ziet de kerkenraad zich in 1986 genoodzaakt de trouwzaal bij de kerkzaal te trekken. In 2009 vindt er een grondige renovatie van het kerkgebouw plaats. Alle banken worden vervangen en krijgt zowel de kerkzaal als de trouwzaal een natuurstenen vloer. Omdat de renovatie ingrijpend van aard is, worden de kerkdiensten tijdelijk in de Noorderkerk gehouden.

Meer berichten