Foto: Jan Oolbekkink

Afscheid van openbaar speciaal basisonderwijs met reunië

ALMELO/RIJSSEN/HOLTEN - Oud-leerlingen van de Hooiweide, van Voorthuysenschool en Oosteres kunnen op zaterdag 30 juni voor de laatste keer afscheid nemen van het openbaar speciaal basisonderwijs in Almelo. "We hebben ook veel leerlingen uit Rijssen en Holten gehad," vertelt een woordvoerder van De Oosteres. "Zij zijn ook van harte welkom bij deze reünie in Almelo."

Sinds 1 augustus 2017 zijn de drie speciale basisscholen in Almelo, Rank, Oosteres en Toermalijn, gefuseerd tot één school: 'de Welle'. "Daarmee is een eind gekomen aan het openbaar, Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek speciaal basisonderwijs in Almelo," aldus de woordvoerder.

Veranderingen
"Het openbaar speciaal basisonderwijs bestond sinds november 1929. Uiteindelijk waren het twee scholen: de Hooiweide en de dr. van Voorthuysenschool. In 1985 werd de van Voorthuysenschool omgedoopt tot 'Oosteres'. Het gebouw is genoemd naar de wijk, waarin de school staat. De Hooiweide fuseerde in 1998 met de Oosteres, en in het voormalige gebouw aan de Catharina van Renneslaan is nu 'het Palet' gevestigd."

Nieuwbouw
Grofweg 4000 leerlingen hebben sinds 1929 gebruik gemaakt van het openbaar speciaal basisonderwijs in Almelo. "De accommodatie aan de Winkelsteeg 6 in Almelo is uniek in Nederland, door de inrichting van het onderwijs op deze school met niet alleen leervakken, maar ook doe-vakken, zoals techniek, boerderij en tuinen en koken," aldus de woordvoerder."In het najaar van 2018 zal worden begonnen met de nieuw- en verbouw van het gebouw en de herinrichting van het terrein. De planning is dat in de tweede helft van 2019 de vernieuwde accommodatie, waarin rond de 240 leerlingen les kunnen krijgen, wordt heropend."

Festiviteiten
De reünie-festiviteiten starten op zaterdag 30 juni om 15.00 uur en duren tot 17.00 uur. Oud-leerlingen en medewerkers zijn van harte uitgenodigd.

Meer berichten