In 1964 wordt de Delleschool geopend. Links ds. A. Bregman, rechts ds. en mevrouw Van Haaren.
In 1964 wordt de Delleschool geopend. Links ds. A. Bregman, rechts ds. en mevrouw Van Haaren. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 100: 'Na veel strijd dit beroep aangenomen'

door Robert van Kralingen

Vanwege het vele werk in de gemeente besluit de kerkenraad in 1964 een tweede predikant te beroepen. Dit resulteert in de komst van kandidaat A. Bregman uit Benthuizen. Op 22 september wordt hij door ds. Van Haaren bevestigd.

Diezelfde dag krijgt ds. Van Haaren te horen dat hij in Amersfoort op tweetal staat. Onmiddellijk laat de Heere hem zien dat hij het beroep zal krijgen en dat hij het ook zal moeten aannemen! "Ik vergeet nooit, dat het vanaf het eerste ogenblik gelijk doorsloeg naar binnen, nog vóór ik het beroep van Amersfoort had, toen alleen nog maar meegedeeld was, dat ik op tweetal stond. Ik kan het plekje nog wel wijzen, waar het mij duidelijk werd, dat dát mijn gemeente zou worden."Wegens omstandigheden moet de ledenvergadering in Amersfoort echter drie weken worden uitgesteld. Voor ds. Van Haaren is dat een beproeving.

Als het beroep enkele weken later alsnog komt, neemt hij het met vrijmoedigheid aan. Aan de kerkenraad van Amersfoort schrijft hij: 'Na veel strijd hebben wij dit beroep aangenomen. Vanaf het ogenblik dat wij deze ontvingen, werd de gemeente mij op het hart gebonden en terwijl wij reeds enige maanden geleden werden losgemaakt van Rijssen. Toch heeft dit ons veel strijd gekost. Ook ontvingen wij veel brieven en telefoontjes met het verzoek toch te blijven. Dat bracht ons aan het schudden bracht. Als wij dachten aan deze kleine gemeente, werden wij telkens bepaald bij wat de Heere tot de apostel Paulus sprak: "Ik heb veel volk in deze stad. Ik weet niet wat de Heere met Amersfoort voor heeft, doch wie merkt niet uit alle dezen, dat de hand des Heeren zulks doet? Met Yerseke hadden wij niets te doen. Maar Amersfoort was dag en nacht in onze gedachten." Omdat men in Amersfoort geen geschikte pastorie te pakken kan krijgen, wordt het besluit om het beroep aan te nemen op de proef gesteld. Later schrijft zijn vrouw daarover: "In Amersfoort was geen pastorie en geen school, alleen maar een veel te grote kerk, zo werd geredeneerd.

Om nu zeker te weten dat het Gods wil was dat hij naar Amersfoort zou gaan, vroeg hij de Heere om een teken, niet uit ongelovigheid, maar om zijn geloof te versterken en de bestrijders de mond te snoeren. Toen hij op een avond in Hoogeveen moest preken, vroeg hij de Heere of ik, als hij werkelijk naar Amersfoort moest, bij zijn thuiskomst naar buiten zou mogen komen met de boodschap, dat men uit Amersfoort had gebeld, dat men een pastorie had kunnen kopen. Naar de mens gesproken was dit een onmogelijkheid, daar de gemeente in Amersfoort maar klein was en men onlangs ook al een dure kerk had gekocht; maar als de Heere hiervoor toch zou willen zorgen, dan zou dat het teken zijn dat mijn man de juiste beslissing had genomen. Uiteraard wist ik hier zelf niets van."

Op 2 december 1964 preekt ds. Van Haaren afscheid.

Meer berichten