In 1962 wordt J. Ligtenberg gekozen als diaken.
In 1962 wordt J. Ligtenberg gekozen als diaken. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 99: Weet je wel zeker dat je er morgen nog bent?

door Robert van Kralingen

Omdat het aantal leden en doopleden nog steeds toeneemt, is het voor ds. Van Haaren en de kerkenraad verblijdend dat er goed in de ambten kan worden voorzien. Zo wordt in 1962 J. Ligtenberg gekozen tot diaken.

Jan Ligtenberg ('Stoet'n Jan') wordt op 14 augustus 1908 geboren te Rijssen. Zijn ouders zijn (de latere predikant) Herman Ligtenberg en Janna Nijland. In zijn jonge jaren gaat zijn hart uit naar de dingen van de wereld. Later denkt hij daar vaak met droefheid aan terug. Om in zijn levensonderhoud te voorzien is Jan werkzaam op 'n Stoom. Op 3 maart 1932 treedt hij in het huwelijk met Fenneke ter Harmsel. Zij is op 12 januari 1909 geboren te Rijssen. Hun huwelijk wordt gezegend met de geboorte van acht kinderen. Een van de kinderen, Herman, overlijdt op 7 april 1945 op tweejarige leeftijd aan de gevolgen van kroep. Hoewel de droefheid over zijn verscheiden groot is, hoeft er niet te worden getreurd als degenen die geen hoop hebben. Op kinderlijke wijze heeft Herman in zijn leven getuigenis gegeven van het genadewerk Gods in zijn hart. Als ds. H. Ligtenberg sr. het overlijdensbericht van zijn kleinzoon ontvangt, merkt hij op: 'Dat kind van Jan is Boven.' De Heere heeft hem kennelijk bepaald bij Psalm 69:14: Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij, die Zijn Naam beminnen, erf'lijk wonen. Tijdens de begrafenis geeft de Heere eveneens getuigenis aan Zijn eigen werk.

Voor Ligtenberg wordt zijn veertigste verjaardag onvergetelijk. Als ouderling J. Lig- tenberg ('Akk'n Jan') hem die dag vraagt hoe oud hij is geworden, klinkt het uit zijn mond: 'Veertig jaar. Ik heb de helft erop zitten.' Dat antwoord vormt voor ouderling Ligtenberg aanleiding om op te merken: 'Weet je dat wel zeker? Weet je wel zeker dat je er morgen nog bent?' Die woorden slaan bij Jan naar binnen en laten hem niet meer los. In korte tijd werkt de Heere met hem door en wordt hij voor het Goddelijk gericht gedagvaard. Als hij meent voor eeuwig te zullen omkomen, treedt de Borg tussenbeide en spreekt de Rechter hem vrij.

In 1962 wordt Ligtenberg gekozen tot diaken. Vijf jaar later volgt zijn verkiezing tot ouderling. Hoewel hij rap van tong is en in de omgang gemakkelijk contacten legt, is hij niet vrijmoedig. Zo ziet hij altijd tegen het preeklezen op. Tot zijn ambtswerk behoort ook het geven van catechisatie. Omdat hij uit ervaring weet wat er in het hart van de jeugd omgaat, kan hij goed met hen overweg. Mede vanwege zijn humor en zijn oprechte belangstelling voor hen is hij bij vele jongeren in de gemeente geliefd. Als ds. A. Bregman tijdens een van de catechisatielessen eens binnenkomt en vraagt hoe het gaat, antwoordt Ligtenberg: 'Het gaat prima, dominee. Als we nog eens nieuwe lezers nodig hebben, dan hebben we er hier genoeg!' Toch verzuimt hij nooit de jeugd een duidelijke boodschap mee te geven en hen te wijzen op de ernst van het leven.

Foto 1: Ouderling J. Ligtenberg met zijn vrouw F. Ligtenberg-ter Harmsel.

Foto 2: In 1962 wordt J. Ligtenberg gekozen als diaken.

Meer berichten