Foto: Jan Wessels

Op weg naar Jordanië: Dit is een unieke kans

door Jan Wessels

De omstandigheden bij de halve marathon van Ommen op zaterdag 7 april waren erg zwaar. Het was namelijk de eerste echt warme dag van het jaar. Daar zijn we dus nog niet aan gewend. Ondanks dit moesten we wel een enorme prestatie leveren. Gelukkig is het erg goed gegaan. Hoewel het erg warm was, heb ik toch nog een persoonlijk record kunnen lopen. Mijn eindtijd was 2 uur, 1 minuut en 54 seconden. Hier was ik erg tevreden mee achteraf. Van te voren wilde ik graag onder de 2 uur lopen, maar dit was nu niet mogelijk voor mij. Wel was er onderweg een goede verzorging met water en energiedrank. We zijn er met 12 personen naar toe gegaan, met drie auto's. Op de terugweg van de marathon hebben we nog een heerlijk ijsje gescoord op het terras in Ommen. Al met al een geweldig leuke dag waar ik met veel plezier op terugkijk.

Collectanten gezocht
Ook tikt de tijd lekker door voor de collecte die ik organiseer in week 18. Ik heb nog ongeveer twintig collectanten nodig. Misschien is er een kerk of een bedrijf die voor mij twintig collectanten kan regelen. Dit zou super en fantastisch zijn. Ook individuele aanmeldingen zijn van harte welkom. Via de klas van mijn dochter Vera heb ik inmiddels zeer veel aanmeldingen ontvangen. Sommige leerlingen lopen zelfs twee of nog meer wijken voor Open Doors. Dit overtreft mijn verwachtingen. God is goed!

Opgeven voor het collecteren kan via collecteopendoors@gmail.com. Het kost je maar een uurtje. Ik heb inmiddels geïnformeerd bij Open Doors en het blijkt dat je ongeveer vijf tot tien Bijbels kunt verspreiden als je een uurtje collecteert. Dus hoe meer collectanten, des te meer Bijbels we kunnen verspreiden in het Midden-Oosten. Dit is een unieke kans voor u en jou.

Help mee aan de bijbelverspreiding onder de moslims en de christenen. Ook helpen we nog met praktische hulp in de vluchtelingenkampen en zorgen we voor traumaverwerking. Een uurtje van uw/jouw tijd wordt dus zeer nuttig besteed.

Ik mag in Rijssen en ook over de gehele wereld getuigen van Jezus. Dat is toch geweldig. Hem groot maken en Hem prijzen. Hem de eer geven die Hij toekomt.In het Midden-Oosten kan dit erg gevaarlijk zijn, maar dat geeft niet. Het gaat om de naam van Jezus. In Lucas 12:8 en 9 staat het volgende: "En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods." Het eerste deel van deze tekst werd mij deze week toegestuurd en hierdoor werd ik erg bemoedigd!

Klas
In de klas van Vera Wessels is onlangs iemand geweest om te vertellen over het werk van Open Doors en waarom dit nodig is. "Zij gaan nu collecteren voor Open Doors," zegt Jan Wessels. "Maar er zijn nog meer collectanten nodig voor de week van 30 april tot en met 6 mei. 

Rijssenaar Jan Wessels doet mee aan de tweede Muskathlon in Jordanië die plaatsvindt van 6 tot en met 13 oktober en schrijft over de voorbereidingen.

Meer berichten