Foto: Jan Wessels

Op weg naar Jordanië: Het was muisstil in de klas

door Jan Wessels

Een mevrouw van Open Doors heeft onlangs een presentatie gegeven in de klas van mijn dochter Vera. Deze mevrouw heeft jaren geleden al Bijbels gesmokkeld naar landen waar deze toen verboden waren, zoals bijvoorbeeld Rusland. Ze ging dan met haar gezin met een camper op vakantie en nam dan veel Bijbels mee die later werden verspreid. Ze liet een filmpje zien van deze camper. De kinderen uit de klas en ook ikzelf vonden dit heel bijzonder.

Nu is ze, boven de pensioengerechtigde leeftijd, nog steeds actief om christenen in andere landen te helpen en te ondersteunen. Ze liet een ander filmpje zien waarin het verhaal werd verteld van een meisje van 14 jaar. Dit is de leeftijd van de kinderen in de klas van mijn dochter Vera. Dit meisje uit het filmpje ging geloven in God, maar dit mocht niet van haar vader. Ze werd opgesloten in een kamer van het huis. Ze mocht er niet uit, totdat ze zou zeggen dat ze niet meer in Jezus geloofde. Zo heeft ze daar drie maanden opgesloten gezeten. Haar broer had een sleuf gegraven naar het kamertje en goot hier water in, zodat ze nog wat water op kon likken. Af en toe kreeg ze ook een plakje banaan van hem. Na die drie maanden werd ze uiteindelijk bevrijd, omdat de buren vroegen waar ze eigenlijk was. Ze woog toen nog maar twintig kilo. Dit verhaal was zeer aangrijpend. Het was muisstil in de klas. Maar gelukkig krijgt dit meisje hulp van Open Doors om haar trauma te verwerken en te verzachten. 

Heel veel leerlingen helpen mee met de collecte, fantastisch! Ik zoek nog wel meer collectanten voor de collecte in week 18 van 30 april tot met 5 mei. Geef je op via collecteopendoors@gmail.com. Je kan ook doneren via mijn eigen persoonlijke pagina. Deze staat op Muskathlon.com. Vervolgens kun je bij deelnemers zoeken op Jan Wessels, waarna je via iDEAL kunt doneren. Ook kun je nog statiegeldbonnetjes inleveren bij de Jumbo. De box van Open Doors is inmiddels al aardig vol, waarvoor zeer hartelijk dank! 

Ik moet dit stukje op tijd inleveren in verband met de vervroegde sluitingstijd voor Pasen. In dit verband lees ik in de Bijbel het volgende in Romeinen 8 vers 31 en 32: Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Hierover zegt ds. C.G. Vreugdenhil het volgende in zijn preek. Christus is gestorven aan het kruis voor allen die God bestemd heeft om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn. De erfenis ligt in de doorboorde handen van de Heere Jezus eeuwig vast. Het betoog van Paulus in Romeinen 8 is overgegaan in een lied. Het staat er ook boven: zegelied. Paulus gaat zingen. Hij gaat afsluiten en samenvatten. En dan neemt hij een heel hoge vlucht. Zó hoog, dat het loflied dat staat opgetekend in de verzen 31 tot en met 39 uitloopt op aanbidding en verwondering. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Welke dingen, Paulus? Al die heerlijke dingen die ik in dit hoofdstuk genoemd heb, zegt hij. Dat er geen verdoemenis is, geen eeuwig oordeel, voor degenen die in Christus Jezus zijn, voor hen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Dit is toch mooi om te overdenken.

Rijssenaar Jan Wessels doet mee aan de tweede Muskathlon in Jordanië die plaatsvindt van 6 tot en met 13 oktober en schrijft over de voorbereidingen.

Meer berichten