Foto: Jan Wessels

Jan Wessels: spannende weken

Er breken nu een paar spannende weken aan voor mij. Over tweeënhalve week is de halve marathon van Ommen er al. Deze start op zaterdag 7 april om 13.45 uur. Ik hoop dan om 15.45 uur te zijn gefinished. Bij de atletiekvereniging is er iemand die al heel vaak een halve marathon heeft gelopen. Ik heb hem om advies gevraagd. Omdat hij ongeveer dezelfde tijd als mij loopt, probeer ik met hem mee te lopen. Zo heb ik een richtpunt en weet ik ongeveer welk tempo ik moet hanteren. We hebben weer goed getraind. Vanaf de atletiekvereniging zijn we naar beneden gelopen naar de Aldi. Daar hebben we op de parkeerplaats onze warming-up gedaan. Vervolgens zijn we naar de fontein in het centrum gelopen en daarna rechtsaf richting de Albert Heijn. Vervolgens zijn we langs de Schutse gelopen en via de Molendijk zijn we door de tunnel gegaan richting Reggefiber en vervolgens weer door een tunnel. Goed voor de beenspieren. Toen liepen we langs USA en Nijhof-Wassink. Vervolgens via de Dannenberg en het fietspad langs de Reggesingel, waarna we door de tunnel bij de Veeneslagen hebben gelopen. Vervolgens langs het hertenkamp en weer terug naar de atletiekvereniging. Een pittige training! We noemen dit ook wel de tunnelloop. Na afloop hebben we nog een cooling down gedaan in het krachthonk van de atletiekvereniging.

Naast de fysieke lichamelijke training moet ik voor de Muskathlon ook werken aan mijn geestelijke training. Persoonlijk vind ik dit het mooiste gedeelte. Wanneer we in Christus gaan geloven, wordt God onze Vader, worden wij Zijn kinderen en worden andere gelovigen onze broers en zussen. De gemeente wordt ons geestelijk gezin. Van het gezin van God maken alle gelovigen uit het verleden, het heden en de toekomst deel uit. Ieder mens is door God geschapen, maar niet iedereen is een kind van God. De enige manier om in het gezin van God te komen is binnen dat gezin wedergeboren te worden. Bij je eerste geboorte ga je deel uitmaken van de universele menselijke familie, maar door je tweede geboorte ga je deel uitmaken van Gods gezin. De uitnodiging om deel uit te maken van Gods gezin geldt voor alle mensen en er is één voorwaarde aan verbonden: geloof in Jezus. De bijbel zegt in Galaten 3 vers 26: Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Ons geestelijk gezin zal altijd blijven bestaan. Ons gezin op aarde is een prachtig geschenk van God, maar het is slechts iets tijdelijks en kwetsbaars. God wil dat we als christenen één zijn. Tijdens de laatste momenten voor Zijn arrestatie bad Jezus hartstochtelijk voor onze eenheid. Met die eenheid hield Hij zich, tijdens de uren waar Hij zo vreselijk leed, het meest van alles bezig! Dat toont aan hoe belangrijk dat onderwerp is. Dit kunnen we lezen in Johannes 17:20-22 en sluit perfect aan bij Pasen. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn.

Rijssenaar Jan Wessels doet mee aan de tweede Muskathlon in Jordanië die plaatsvindt van 6 tot en met 13 oktober en schrijft over de voorbereidingen.

Meer berichten