Het CDA heeft zich onder meer hard gemaakt voor verbetering van de zorgvoorzieningen, meer nieuwbouwwoningen, aanleg glasvezel in het buitengebied, aanleg kunstgrasvelden en het verhogen van de veiligheid.
Het CDA heeft zich onder meer hard gemaakt voor verbetering van de zorgvoorzieningen, meer nieuwbouwwoningen, aanleg glasvezel in het buitengebied, aanleg kunstgrasvelden en het verhogen van de veiligheid. (Foto: CDA Rijssen-Holten)

CDA: 'We mogen niet stil blijven staan en moeten blijven ontwikkelen'

- ADVERTORIAL -

door CDA Rijssen-Holten

RIJSSEN/HOLTEN - Dat is het motto van haar verkiezingsprogramma en geeft aan dat het CDA vindt dat we de zaken goed voor elkaar hebben in de Rijssen - Holten. Maar ook de boodschap, dat het belangrijk is om naar elkaar om te zien.

Het CDA gaat onder meer voor een hoogwaardige dienstverlening, goede zorg voorzieningen, goede sport- en culturele voorzieningen, een gezonde en veilige woonomgeving, invulling van de klimaatopgave, meer nieuwbouwwoningen voor jong en oud en het in de hand houden van de woonlasten.

Ontwikkelingen
In de afgelopen raadsperiode hebben we mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Het CDA heeft zich onder meer hard gemaakt voor verbetering van de zorgvoorzieningen, meer nieuwbouwwoningen, aanleg glasvezel in het buitengebied, aanleg kunstgrasvelden en verhogen van de veiligheid.De samenleving verandert, we mogen niet stil blijven staan en moeten ons blijven ontwikkelen en elkaar scherp houden is de mening van het CDA.

De kernen Rijssen en Holten verschillen in culturele identiteit. Deze identiteit is voor veel inwoners belangrijk en moet gekoesterd worden. Het CDA wil de sterke punten van de verschillende kernen ondersteunen en stimuleren. Tot dusver was het gemeentelijk beleid om voor de kernen dezelfde spelregels te hanteren. Daar waar nodig mag er in de toekomst meer ruimte zijn voor maatwerk en kunnen er, op basis van draagvlak, verschillende afspraken gemaakt worden voor de kernen Rijssen en Holten.

Het CDA kan zich daarom, onder voorwaarde van volledige vrijwilligheid, er in vinden dat winkels in Holten op zondagmiddag open mogen zijn maar in Rijssen gesloten blijven. Verruiming van de openingstijden in de horeca en voorwaarden bij evenementen zodat deze meer afgestemd is op de plaatselijke behoefte in Rijssen en Holten.

De CDA-kandidaten op de verkiezingslijst Rijssen - Holten zijn graag bereid om nadere uitleg te geven over het verkiezingsprogramma en uw vragen te beantwoorden. Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op de website.

Meer berichten
Shopbox