Jan Aanstoot: 'Er liggen vele uitdagingen voor de toekomst'

RIJSSEN/HOLTEN - De lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart stellen zich de komende tijd voor. Deze keer is Jan Aanstoot van het Gemeentebelang aan de beurt. Aanstoot is 61 jaar en is geboren en getogen in Holten. Hij is getrouwd en heeft twee uitwonende kinderen.

Wat onderscheidt uw partij van andere partijen?
"Gemeentebelang is de enige echte lokale partij die op elk beleidsterrein een vrije lokale keuze kan maken. We laten ons niet leiden door landelijke sturing en dito verantwoording. Een lokale partij zoals wij weet wat een samenleving nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Van de zeventien jaar dat onze gemeente bestaat, maken wij reeds dertien jaar deel uit van de coalitie en nemen dus onze verantwoordelijkheid."

U mag één dag de baas van Rijssen-Holten zijn. Wat zou u direct doen?

"Als ik de baas van de gemeente zou zijn, dan zou ik minder regels en meer maatwerk leveren. Waarom wordt bijvoorbeeld een tentfeest in het buitengebied gelijkgesteld met een festiviteit in de stads-/dorpskern? Van overlast is in zo'n geval in het buitengebied nauwelijks sprake, dus mag men van mij langer doorgaan. Volgens mij moet je bij het vaststellen van beleid en/of regels meer uitgaan van wat een omgeving (buurtschap en/of woonkern) aan kan."

Welk college heeft uw voorkeur?
"De afgelopen raadsperiode zijn de woonlasten vier jaar lang verlaagd, is het coalitieprogramma nagenoeg volledig uitgevoerd en is het service- en dienstenniveau verhoogd. Aangezien er goed en constructief is samengewerkt ligt een voortzetting van de huidige brede coalitie, met een nieuw en aangepast programma, voor de hand."

Bent u eventueel beschikbaar als wethouder?
"Ik ben wethouder in het huidige college en beschikbaar in een volgend college."

Wat is voor u het belangrijkste onderwerp voor de komende vier jaar?

"Er liggen vele uitdagingen voor de toekomst, maar een heel belangrijk onderwerp is toch wel hoe gaan we om met ons milieu en hoe geven we "moeder aarde" door aan onze kinderen. De besparing op energieverbruik en het winnen van duurzame energie is de grote uitdaging waar we voor staan. De gemeente moet hierbij richting geven en heeft een taak in de bewustwording bij ondernemers en inwoners en kan het uitvoeren van maatregelen aanjagen door middel van financieringsconstructies."

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
"Ik ben trots als over vier jaar onze inwoners tevreden zijn over het gevoerde beleid van de gemeente. Voor mij betekent dat dat men een prettig woon- en leefklimaat ervaart, er voldoende werkgelegenheid is en dat men voldoende mogelijkheden heeft om te sporten en te recreëren. Een ander belangrijk punt vind ik dat iedereen mee moet kunnen blijven doen in onze samenleving."

Wat is voor u het mooiste stukje van de gemeente en waarom?
"Voor mij is dat de voet van de Zuurberg waar ik geboren en getogen ben. Daarnaast kennen we het mooie uitzichtpunt nabij het zogenaamde stenen bankje, waar je een prachtig uitzicht hebt over de Lokerenk en Holten met op de achtergrond z'n Holterberg.

Meer berichten
Shopbox