In de raadszaal van het stadhuis.
In de raadszaal van het stadhuis. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 87: 'Miljoenen woorden heb je al uitgedrukt'

door Robert van Kralingen

Als ouderling G.J. van der Stouw in 1981 een halve eeuw in het ambt staat, schrijft hij in de kerkbode: "Bij het overdenken van die tijd moet ik wel zeggen: Bij de aanvang was ik onbekwaam en dat is er niet beter op geworden. In mijn ouderdom moet ik nog hetzelfde getuigen: onbekwaam. In eigen waarneming wordt het steeds armer en geringer. Maar anderzijds mag ik ook belijden dat de Heere mij nimmer beschaamd heeft laten staan. Hoewel alles met veel gebrek is geweest, mag ik zeggen: Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Het was dan ook in mijn hart om uit te roepen:

Geeft dan eeuwig' eer Onzen God en Heer'; Klimt op Sion, toont Eerbied, waar Hij woont, Waar Zijn heiligheid Haren glans verspreidt; Heilig toch en t' eren Is de Heer' der heren."

Op zondag 20 september staat ds. A. Bregman bij zijn ambtsjubileum stil en bedient hij het Woord uit Psalm 119:65: 'Gij hebt bij Uw knecht goedgedaan, Heere, naar Uw Woord.' Tijdens deze dienst memoreert hij de vele arbeid van Van der Stouw in de gemeente en blikt hij terug op de medebroeders die met hem hebben gediend. 'Er waren erbij waar we zoveel van konden leren, waar God hun geleerd had door de Heilige Geest in hun arme ziel. Waar er onder die knechten waren die wisten waar hun schuld gebleven was. En zo eenvoudig, hè.' Aan het einde van de dienst richt hij zich in een persoonlijk woord tot Van der Stouw: "Het Woord werd in eenvoudigheid gebracht. Ach, miljoenen woorden heb je al uitgedrukt hè? En dan zul je misschien zeggen: Ja, dominee, als ze nu maar met zout besprengd waren hè? Ja, daar komt het op aan. Maar de Heere zegt: Mijn Woord zal niet ledig wederkeren; het zal doen wat Mij behaagt. Er liggen zoveel woorden van u in de gemeente. Er liggen zoveel woorden bij de catechisanten, die nu al grote mensen zijn, die al getrouwd zijn, waar je mocht catechiseren, en heeft de Heere het u ooit aan iets doen ontbreken? (…) En nu zit ge hier nog. O, waar heel Rijssen u kent, maar nu het grootste, broeder: Dat God u kent en dat God van u afweet. (…) Nou hoop ik, dat je in de avond van je leven nog eens groen en fris mag zijn, om te verkondigen dat de Heere goed is, opdat je eens mag vertellen waar God je vandaan gehaald heeft en wat Hij je geleerd heeft." Na het dankgebed wordt Van der Stouw staande Psalm 134:1 toegezongen.

Vele jaren woont Van der Stouw samen met zijn moeder aan de Haarstraat. Hoewel hij tot op hoge leeftijd een goede gezondheid geniet, is hij de laatste jaren van zijn leven niet meer in staat de kerkdiensten bij te wonen. Wel wordt hij iedere maandagmorgen opgehaald om bij het tellen van de collectegelden aanwezig te zijn.

Op 19 oktober 1989 neemt de Heere ouderling G.J. van der Stouw op 90-jarige leeftijd uit dit leven weg. Als hij voelt dat zijn levenseinde nabij is, zegt hij heel rustig tegen een van de omstanders: "Zet miej non de pette mear op."

Foto 1: Stadhuis van Rijssen in 1969.                                

Foto 2: In de raadszaal van het stadhuis.

Meer berichten
Shopbox