Gemeentebelang vindt het van belang dat het gemeentebestuur goed weet wat er in de samenleving leeft.
Gemeentebelang vindt het van belang dat het gemeentebestuur goed weet wat er in de samenleving leeft. (Foto: Gemeentebelang)

Gemeentebelang wil stabiel bestuur

door Gemeentebelang

RIJSSEN/HOLTEN -  Gemeentebelang Rijssen-Holten is een lokale partij. Gemeentebelang wil een stabiel en evenwichtig bestuur in onze mooie gemeente, dat met respect luistert naar zijn inwoners en zich dienstbaar opstelt naar de burgers.

Gemeentebelang is er voor iedere inwoner van Rijssen-Holten en is geheel onafhankelijk van de landelijke politiek. Gemeentebelang staat dicht bij de burger, toont haar sociale hart en wil graag samen met anderen verantwoordelijkheid nemen voor het beleid in onze gemeente. Gemeentebelang is direct aanspreekbaar en herkenbaar. Daarnaast zijn we realistisch en gaan we voor het haalbare. Wij luisteren graag naar uw mening en ideeën, die we proberen om te zetten in beleid. Met visie, creativiteit en stabiliteit. Nu er steeds meer zaken op gemeentelijk niveau geregeld moeten worden is het van groot belang dat het gemeentebestuur goed weet wat er in de samenleving leeft en het welbevinden van zijn burgers voortdurend de hoogste prioriteit geeft. De kandidaten van Gemeentebelang staan dan ook allemaal midden in de samenleving. Ze zijn in staat de opvattingen uit de samenleving te vertalen naar voorstellen voor gemeentelijk beleid. In de afgelopen periode heeft Gemeentebelang op succesvolle wijze zijn bijdrage geleverd aan het beleid van het college van B en W, maar het karwei is nog niet af. Er is nog een groot aantal zaken te regelen die in onze standpunten verwoord zijn. Daarom is een stem op een kandidaat van Gemeentebelang een keus voor een betrouwbaar en krachtig bestuur, dat burgers stimuleert in hun mogelijkheden en ze ondersteunt daar waar nodig.

Gemeentebelang uw lokale partij, vertrouwd dichtbij.

Meer berichten
Shopbox