Links ouderling G.J. van der Stouw.
Links ouderling G.J. van der Stouw. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 86: 'Nooit meer heb ik een dienst overgeslagen'

door Robert van Kralingen

Van 1931 tot 1989 wordt de gemeente in het ambt van ouderling gediend door G.J. van der Stouw. Gedurende zijn 58-jarige ambtsperiode heeft hij veel voor de gemeente betekend. Gerrit Jan van der Stouw ('Chris Jàntje') wordt op 2 februari 1899 geboren te Rijssen.

Als hij nog maar twaalf jaar oud is, overlijdt zijn vader. Omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor zijn moeder en zijn broertje ('Chris Diekske') probeert hij dan wat bij te verdienen door boeken in te binden. Tot op hoge leeftijd doet hij dat. Vooral als hij goede boeken opnieuw moet inbinden omdat ze zijn stukgelezen, doet hem dat goed. Nadat hij de lagere school heeft verlaten, gaat hij op de jutefabriek van Ter Horst aan de slag. Vanwege astma is hij na verloop van tijd genoodzaakt ander werk te zoeken. In het Volkspark gaat hij dan als tuinman aan het werk. Als hem daar echter verplicht wordt ook 's zondags te werken, begint hij een (kruideniers)winkeltje, waar van alles te koop is. Zelfs voor haringen kan men hier terecht!

Later is hij ook nog enige tijd wethouder voor de SGP. Reeds op jonge leeftijd plant de Heere de vreze van Zijn Naam in zijn hart. Zelf zegt hij daar later van: "Toen ik zestien was, is er bij mij een verandering gekomen. Vroeger was hier maar twee keer kerk: 's middags gingen de vrouwen en 's morgens de jongens en de ouderen. Ik behoorde bij degenen die 's zondags níet naar de kerk gingen. Maar tóen was dat afgelopen! En daar heb ik geen spijt van gehad. Ik heb nooit meer een kerkdienst overgeslagen, hoe koud het ook was. Er was destijds geen verwarming in de kerk. En als er bij ons geen kerk was, maar in de Eskerk wel, dan ging ik daarheen. Daar kwamen ook wel eens dominees."

Hoewel hij er als jongeman tegenop ziet om bij bevestigde kinderen des Heeren op bezoek te gaan, krijgt hij er toch vrijmoedigheid voor. Een van hun raadgevingen kan hij zich nog goed herinneren: 'Jongen, sta niet naar zwaarheid maar naar klaarheid.' Op 15 september 1931 wordt Van der Stouw bevestigd tot diaken. Als er in 1936 een jeugdvereniging wordt opgericht, wordt hij aangewezen als voorzitter. In 1940 wordt hij bevestigd tot ouderling. Gedurende een lange reeks van jaren is hij vrijwel elke dag in de gemeente te vinden en worden er talloze bezoeken door hem afgelegd.

Op zeker moment wordt hem zelfs gevraagd zijn winkeltje te sluiten om de predikant te kunnen bijstaan in het pastorale werk. Van der Stouw is daarmee (een van) de eerste pastorale medewerker(s) in onze gemeenten. Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien krijgt hij een financiële vergoeding. Tekenend is dat hij later 'loonsverlaging' aanvraagt, omdat hij ervan overhoudt. Ook leidt hij begrafenissen en bevestigt hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een keer een huwelijk, als de consulent verstek laat gaan. Als hij in de gemeente moet voorgaan, bidt hij vaak 'of het Woord nederwaarts wortelen mag schieten en opwaarts vruchten mag voortbrengen'.


 

Meer berichten
Shopbox