De Haarstraat in 1964.
De Haarstraat in 1964. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 84: Hij zegt te verlangen om met Christus te zijn

door Robert van Kralingen

Nadat ds. M. Blok zijn vrouw en kinderen er bij hem op hebben aangedrongen, besluit hij op oudejaarsdag officieel afscheid te nemen van de gemeente. Die avond spreekt hij over Jakobus 4:13-15: 'Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar overbrengen, en koopmanschap drijven en winst doen; gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal! Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen."

De volgende morgen wil ds. Blok opnieuw in de gemeente voorgaan. Als hij zich na het ontbijt klaarmaakt om naar de kerk te gaan, krijgt hij een ernstige bloeding. Toch begeeft hij zich naar de kerk. In de consistoriekamer wordt hij echter onwel en wordt er een arts gewaarschuwd. Deze laat hem direct naar het ziekenhuis in Deventer brengen, waar hij bloed krijgt toegediend. Intussen leest ouderling H. Haase, als een van de weinige keren in zijn ambtelijke loopbaan, die morgen een preek.Hoewel ds. Blok in de dagen daarna enigszins opknapt, adviseren de artsen de milt te laten verwijderen. Na overleg met zijn vrouw en kinderen stemt hij daarmee in. In de dagen voor de operatie voert hij vanuit het ziekenhuis nog verschillende telefoongesprekken. Zo zegt hij tegen ds. Van Haaren: "Lees maar eens Romeinen 14:7-9, daar ligt mijn toestand in verklaard." Als de Kamper predikant hem 's maandags komt bezoeken, deelt ds. Blok mee dat de Heere krachtig is overgekomen. "Hij heeft mijn ziel vervuld met blijdschap en tot nu toe heeft de vorst der duisternis zijn klauwen er niet tussen kunnen krijgen. 't Kan ieder ogenblik veranderen, maar tot op dit ogenblik is alles vrede van binnen, en wat God doet, dat is welgedaan." Met tranen in de ogen zegt hij te verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Als zijn vrouw hem in de dagen voor de operatie vraagt of hij verwacht weer thuis te zullen komen, antwoordt hij: "Thuiskomen? Ja, thuis kom ik, hoor! Maar zoals jij het bedoelt, dat weet ik niet."

Een dag voor de operatie schrijft hij nog een meditatie over Psalm 103:3b: 'Die al uw krankheden geneest.' Die middag heeft hij ook nog een gesprek met ds. D.L. Aangeenbrug, die sinds enkele weken aan de Eskerk is verbonden. Omdat ze samen op de Theologische School hebben gezeten, kennen ze elkaar goed. 'Dat bezoek had hem zo verkwikt en gesterkt, hun harten waren als het ware ineen gevloeid', zo merkt zijn zoon, ds. L. Blok, later op. Hoewel ds. Blok door de operatie heenkomt, krijgt hij vijf dagen later opnieuw een ernstige bloeding en is een nieuwe ingreep noodzakelijk. Deze heeft echter geen resultaat en in de nacht van 19 op 20 januari 1961 overlijdt ds. Blok, op de leeftijd van 51 jaar.

Foto 1: De Haarstraat, 1964.

Foto 2: De Esstraat in Rijssen.

Meer berichten