Foto: Rob Meijerink (PvdA)

'Steun in de rug van mensen die de overheid nodig hebben'

RIJSSEN/HOLTEN -  De lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart stellen zich de komende tijd voor. We trappen af met Rob Meijerink van de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij is 53 jaar en geboren en getogen in Holten, is getrouwd en heeft een dochter van bijna 14.

Wat onderscheidt uw partij het meest van de andere partijen?

"Wij investeren liever in mensen dan in beton. Als we met het mes op de keel moeten kiezen tussen bijvoorbeeld goede zorg of een nieuwe weg, dan kiezen we in dat geval voor de goede zorg. Wij willen een partij zijn die oog heeft voor de zorgen en behoeften van mensen, vooral voor die mensen die een steun in de rug van de overheid (heel hard) nodig hebben."

U mag één dag de baas van Rijssen-Holten zijn. Wat zou u direct doen?

"De zondagsopenstelling doorvoeren voor winkels die dat willen."

Welk college heeft uw voorkeur?

"Een college dat sociaal beleid en goede zorg voor iedereen die het nodig heeft, verzorgd. Een college dat zorgt dat we de klimaat- en duurzaamheidsdoelstelling gaan halen en daarbij niets bij voorbaat uitsluit. Een college dat de zondagsopenstelling voor winkels die dat willen, mogelijk maakt."

Wat is voor u het belangrijkste onderwerp voor de komende vier jaar?

"De gedecentraliseerde zorgtaken die door het rijk bij de gemeenten zijn neergelegd. Jeugdzorg, zorg voor ouderen en zieken. Na jaren van helaas noodzakelijke bezuinigingen vanwege de economische crisis is er nu weer geld beschikbaar. De nieuwe regering moet er voor zorgen dat de gemeenten het geld krijgen dat nodig is om iedereen de zorg te geven die hij of zij nodig heeft. Die zorg moet door de gemeente goed op poten worden gezet."

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
"Dat we de klimaat- en duurzaamheidsdoelstelling hebben gehaald en dat iedereen daar aan heeft kunnen bijdragen. Nieuwe energie moet ook voor lagere inkomens betaalbaar zijn. Zo niet, dan halen we de zeer noodzakelijke ddoelstelling niet; daar ligt met name een stevige taak voor de politiek in 'Den Haag'.Dat we voor iedereen die het nodig heeft een goed sociaal beleid voeren. Dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dat de winkels die dat willen, op zondag open mogen zijn."

Wat is voor u het mooiste stukje van de gemeente en waarom?

"Het hoge uitzichtspunt op de Holterberg halverwege Nijverdal. Je kunt daar heel ver weg kijken. Gewoon daar gaan zitten en kijken naar de verte, prachtig. Maar ik ben ook een 'watermens', dat heb ik vast geërfd van mijn Friese opa die schipper was. Ik vind de Regge, vooral met z'n nieuwe natuurlijke loop, dus ook erg mooi. Van het vaartochtje met de zomp een tijdje terug heb ik dus ook heel erg genoten."

Meer berichten