Een hoogspanningsmast tussen de boerderijen aan de Walstraat.
Een hoogspanningsmast tussen de boerderijen aan de Walstraat.

De Kléane Koarke:'In de godsdienst heb ik toneelspelers ontmoet'

door Robert van Kralingen

Als student Blok 's zondags in een van de gemeenten moet voorgaan, is hij meestal van zaterdag tot maandag afwezig. Om die reden mist hij op 6 december 1942 ook de geboorte van zijn zoon Leen, de latere predikant. Pas in de loop van de volgende dag ontvangt hij het bericht dat hij weer vader is geworden. Meer dan eens wordt hem in de gemeenten ook iets in natura toegestopt. Als hij in Woerden of Bodegraven heeft gepreekt, komt hij altijd met een stuk kaas thuis en in de Hoekse Waard ontvangt hij vaak aardappelen en groente. Ook vanuit Flakkee ontvangt hij regelmatig levensmiddelen.

Op 28 juni 1945 wordt student Blok als enige in dat jaar beroepbaar gesteld. Door 53 gemeenten wordt er een beroep op hem uitgebracht. In Zeist wordt hij bij acclamatie beroepen. Voor kandidaat Blok heeft reeds eerder een betrekking op deze gemeente gekregen. Met vrijmoedigheid neemt hij dit beroep dan ook aan. Op 18 september 1945 wordt hij door ds. Kersten tot predikant bevestigd en doet hij zijn intrede. Het is duidelijk dat de predikant veel werk van zijn preken maakt. Zijn grondslag is helder: Jezus Christus en Dien gekruisigd. Van gemoedelijkheid en allerlei gronden in menselijke ervaringen moet hij niets hebben. "Vrome mensen zijn er genoeg, maar kinderen des Konings zijn er minder," zo merkt hij eens op. Ook mensen met mooie verhalen en schijnvroomheid zijn bij hem aan het verkeerde adres. "In de godsdienst heb ik meer toneelspelers ontmoet dan in de tijd dat ik midden in de wereld leefde." Voor verschillende personen in Zeist wordt zijn prediking tot zegen gesteld.

In het najaar van 1949 ontvangt ds. Blok een beroep van de gemeente Rotterdam Centrum. Aanvankelijk meent hij voor dit beroep te moeten bedanken. Als hij de bedankbrief echter heeft gepost, maakt de Heere hem bekend dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen. Thuisgekomen stelt hij de scriba van Rotterdam-Centrum dan ook telefonisch op de hoogte dat hij niet anders kan dan het beroep aannemen. In Rotterdam neemt ds. Blok de plaats in van zijn leermeester, ds. G.H. Kersten. Hij beseft dat dat niet eenvoudig is. Bovendien telt de gemeente ruim 2700 leden en doopleden en enkele honderden meelevenden. In Rotterdam doet hij dezelfde ervaring op als in Zeist. Dat de arbeid en de persoon van ds. Blok ook in breder verband worden gewaardeerd, blijkt wel in 1953, als hij wordt benoemd tot lid van het Curatorium.

In 1956 leidt de weg naar Rijssen. Als ds. P. Honkoop het beroep naar Yerseke heeft aangenomen en er door de kerkenraad een tweetal wordt gesteld, krijgt ds. Blok direct vijftien van de zestien stemmen. Voor ouderling J. Koster is dat een bevestiging van wat de Heere hem heeft laten zien. Ook ouderling H. Haase is ervan overtuigd dat ds. Blok naar Rijssen zal komen. Bij ds. Blok ligt de zaak eveneens helder. Enkele dagen nadat hij de beroepsbrief heeft ontvangen, laat hij dan ook weten: '"Broeders, ik kom. En ik kom van harte."

\.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox