Het Oude Kerkhof rond de Schildkerk. Bron: Joop Voortman.
Het Oude Kerkhof rond de Schildkerk. Bron: Joop Voortman. (Foto: Rijssens Museum)

Nieuwe kroniek Rijssens Museum

door Rijssens Museum

RIJSSEN - Ooit was er een begraafplaats rond de Schildkerk. De meeste mensen weten dat. Maar wie wil weten hoe dat precies geweest is, moet het artikel van Joop Voortman lezen in het nieuwste nummer van de Havezate Kroniek.  In het historisch kwartaalblad van het Rijssens Museum legt Voortman met behulp van duidelijke afbeeldingen uit waar de begraafplaats lag en hoe er een eind is gekomen aan het begraven om de kerk.

Smidn-Eane
Het jongste nummer van de Kroniek bevat verder een keur aan historische artikelen over Rijssen en de Rijssenaren. Wim Vlogtman vervolgt zijn serie verhalen over 'n Smidn-Eane. Deze keer staat de familie Dollekamp centraal. Jan Smalbrugge schreef een artikel over de wapen Gerrit Braamcamp.

Brandweer
Henk van den Noort legt uit hoe de hulpverlening in het pakket van de brandweer een voorname plaats heeft gekregen. Bij zijn artikel staat een tweetal foto's van een in scene gezette actie waarbij de brandweer een beklemd slachtoffer uit een auto knipt. Op de foto zeer jeugdig uitziende bekende brandweerlieden als Gerrit Knol, Henk Wolterink, Henk Baan, Jan Hendrik Seppenwoolde en Gerrit van Putten.

Eerste Wereldoorlog
Oud-stadsarchivaris Jaap Riemens sluit zijn artikelenserie 'Laat zich 't orgel overal' af met een laatste aflevering. Gerrit Kraa daarentegen start met een serie 'De Eerste Wereldoorlog in Rijssen', waarin hij nagaat in hoeverre Rijssen te maken heeft gehad met de Eerste Wereldoorlog van 1914 – 1918. Nederland was weliswaar neutraal, maar het strijdtoneel in België, Duitsland en Frankrijk liet ook Nederland en Rijssen niet ongemoeid.

Dialect
In de rubriek van de Dialectwoarkgroep Riessen laten lezers hun licht schijnen over de begrippen 'wolf in de taane' en 'duurkok'.

Opgeven
De Havezate Kroniek verschijnt vier keer per jaar. Donateurs van het Rijssens Museum krijgen het blad gratis.Wie donateur wil worden, kan zich opgeven bij het Rijssens Museum. Dat kan telefonisch 0548 514261. Per mail is ook een mogelijkheid, stuur dan een bericht naar info@rijssensmuseum.nl De Havezate Kroniek is ook te koop in de Rijssense boekhandels, maar kost dan 6,95 euro per los nummer.

Meer berichten
Shopbox