Woonhuis familie Vosman in de voormalige pastorie van de Gereformeerde Gemeente aan de Walstraat.
Woonhuis familie Vosman in de voormalige pastorie van de Gereformeerde Gemeente aan de Walstraat.

De Kléane Koarke: Geef rekenschap van uw rentmeesterschap

door Robert van Kralingen

Hermannus Albertus Vosman wordt op 8 september 1917 geboren. Het gezin Vosman is verbonden aan de Nederlandse Hervormde Kerk. Zijn ouders hebben een boerenbedrijf. Het boerenwerk ligt hem niet. In Wierden vindt hij werk in een grossierderij van zijn oom. Als zijn oom in de jaren dertig stopt, komt Herman zonder werk. Op de boerderij van zijn ouders begint hij een handel in buizen. Met de opgedane ervaringen bij zijn oom wordt de handel al spoedig verlegd naar levensmiddelen. Op 12 september 1940 treedt Herman in het huwelijk met Janna Brinks. Zij gaan wonen in de oude pastorie van de Walkerk. Voor Janna is dit best bijzonder. Zij was tot voor haar trouwen lid van de Gereformeerde Gemeente. Niet lang na hun huwelijk zet de Heere Herman stil. Al spoedig wordt hij gekozen tot diaken. Zes jaar later verlaat Herman met zijn gezin de Hervormde Kerk en sluit zich aan bij de Gereformeerde Gemeente. In 1949 wordt Herman bevestigd als ouderling. Verschillende keren vraagt ouderling Vosman een attest om predikant te worden. Na een aantal keren te zijn afgewezen besluit hij om over te gaan naar de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Bevervoorde. Op 18 april 1956 wordt Vosman bevestigd als ouderling door ds. E. Du Marchie van Voorthuysen. Twee jaar later bevestigt ouderling Vosman een huwelijk. Op oudejaarsavond van 1958 gaat hij op aandrang van de kerkenraad voor het eerst voor. Hij spreekt een woord uit Lukas 16 vers 2b: Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.' Van de classis ontvangt ouderling Vosman geen toestemming om voor te gaan. Voor de kerkenraad is dit voldoende rede om het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te verlaten. Ds. M.J. Middelkoop uit Zwolle bevestigd Vosman op 13 juli 1960 als lerend ouderling. Drie jaar later wordt hij bevestigd als predikant door ds. C. de Jonge uit IJsselmuiden. Op 26 februari 1977 neemt ds. Vosman het beroep naar de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente van Oldebroek aan. Voor ds. Vosman en zijn gezin is het een hele verandering vanuit Rijssen de plattelandsgemeente Oldebroek. Ds. Uitslag bevestigd ds. Vosman op 15 juni in de overvolle dorpskerk. Voorlopig gaat ds. Vosman met zijn vrouw en kinderen wonen aan de Zuiderzeestraatweg. De Oldebroekers leren hun predikant kennen als een vriendelijke man met een zakelijke en nuchtere inslag. Voorzien van een dikke sigaar is ds. Vosman snel een vertrouwde verschijning in Oldebroek.

Op 9 juli 1985 overlijdt ds. Vosman. Tijdens een autorit naar huis heeft hij waarschijnlijk een hartstilstand gekregen. Zijn auto is van de weggeraakt en in een sloot terecht gekomen. Voor het gezin en de gemeente is het een grote slag. Ds. Vosman mocht 67 jaar oud worden. In het herdenkingsboek van Oldebroek staat: 'De knecht van de Allerhoogste mag op deze avond het Mesech der ellende verlaten, om in te gaan in de eeuwige vreugde.'

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox